แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

Copy

 

 

รายการตรวจ

ควรงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.
ก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ
(ดื่มน้ำเปล่าได้)

 

Vital
Check Up
Advanced Check Up Executive Check Up Ultimate
Check Up
อายุต่ำกว่า 30 ปี อายุระหว่าง 30 - 40 ปี อายุระหว่าง
40 - 50 ปี
50 ปีขึ้นไป
ชาย-หญิง ชาย-หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย
การตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์    
ตรวจคัดกรองการได้ยิน    
ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์        
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด ● 
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ● 
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด   ● 
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด ● 
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง ● 
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ ● 
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ● 
ตรวจการทำงานของไต - BUN ● 
ตรวจการทำงานของไต - Creatinine plus GFR ● 
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - SGPT ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - SGOT ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - GGT     ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - Alkaline phosphatate    ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - Total Protein     ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - Bilirubin     ● 
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - TSH     ● 
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - Free T4      ● ● 
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - Free T3      ● ● 
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก        ●  
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้      ● ● 
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ      ● ● 
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  ● ● 
ตรวจอุจจาระ  ● ● 
การตรวจทางรังสี
เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ
อัลตราวซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด  
ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip          
เอ็กซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวด์        
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน     
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด  
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง        
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
คูปองอาหาร

อัตราแพคเกจ (บาท)

3,500

9,500

15,400

20,900

18,800

25,600

ระยะเวลาในการให้บริการ 2
ชั่วโมง
3 - 4 ชั่วโมง 3 - 4 ชั่วโมง 4 - 5 ชั่วโมง 4 - 5
ชั่วโมง
5 - 6
ชั่วโมง

 

หมายเหตุ :

  • ชุดตรวจ Advanced Check up เพิ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคา 11,300 บาท
  • ชุดตรวจ Advanced Check up เพิ่มการตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ราคา 13,400 บาท
  • ชุดตรวจ Executive & Ultimate Check-up ถ้ามีการเปลี่ยนการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน EST เป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ ECHO ชำระเงินเพิ่ม 400 บาท/ชุด


คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
 ** ชุดตรวจสุขภาพ Check Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น 

  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1-2 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560