แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

Copy

 

 

รายการตรวจ

ควรงดอาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชม.
ก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ
(ดื่มน้ำเปล่าได้)

 

Vital
Check - Up
Advanced Check - Up Executive Check - Up

Executive Check - Up

NON EST

Ultimate Check - Up

Ultimate Check -  Up

NON EST

อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุระหว่าง 30 - 40 ปี อายุระหว่าง
40 - 50 ปี
อายุระหว่าง
40 - 50 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
ชาย -หญิง ชาย - หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย
การตรวจร่างกายโดย แพทย์
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์    
ตรวจคัดกรองการได้ยิน    
การตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์            
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด ● 
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ● 
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด   ● 
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด ● 
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง ● 
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ ● 
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ● 
ตรวจการทำงานของไต - BUN ● 
ตรวจการทำงานของไต - Creatinine plus GFR ● 
ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - SGPT ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - SGOT ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - GGT     ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - Alkaline phosphatate    ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - Total Protein     ● 
ตรวจสมรรถภาพตับ - Bilirubin     ● 
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - TSH     ● 
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - Free T4      ● ● 
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ - Free T3      ● ● 
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก          ●    
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้      ● ● 
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ      ● ● 
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  ● ● 
ตรวจอุจจาระ  ● ● 
การตรวจทางรังสี
เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด  
ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar - Hip                
เอ็กซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวนด์            
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน             
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด  
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง            
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
คูปองอาหาร

อัตราแพคเกจ (บาท)

3,700

9,900

16,000

21,700

12,400

18,100

19,600

26,700

16,000

23,100

ระยะเวลาในการให้บริการ 2
ชั่วโมง
2 - 3 ชั่วโมง 3 - 4 ชั่วโมง 4 - 5 ชั่วโมง 3 - 4 ชั่วโมง 4 - 5
ชั่วโมง
4 - 5
ชั่วโมง
4 - 6
ชั่วโมง
4 - 5
ชั่วโมง
4 - 6
ชั่วโมง


คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
 

  • ชุดตรวจสุขภาพ Check - Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น 
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561