ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

Copy

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

 

Q : ตรวจก่อนแต่ง จำเป็นแค่ไหน?

A : การตรวจสุขภาพก่อนแต่งเป็นการเช็คสภาพความพร้อม ความสมบูรณ์ของร่างกายและตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ อาทิ โรคเอดส์ โรคทาลัสซีเมีย หัดเยอรมัน หรือไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ เนื่องจากอาจมีบางโรคที่เป็นอันตรายกับคู่ชีวิต และลูกน้อยได้

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2561
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้

 

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1719

หรือรับบริการได้ที่

  • ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ   ชั้น 2 รพ.กรุงเทพ
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 2 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพ
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 1 ชั้น 3 รพ.วัฒโนสถ