ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

Copy

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

 

Q : ตรวจก่อนแต่ง จำเป็นแค่ไหน?

A : การตรวจสุขภาพก่อนแต่งเป็นการเช็คสภาพความพร้อม ความสมบูรณ์ของร่างกายและตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ อาทิ โรคเอดส์ โรคทาลัสซีเมีย หัดเยอรมัน หรือไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ เนื่องจากอาจมีบางโรคที่เป็นอันตรายกับคู่ชีวิต และลูกน้อยได้

 

ชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

และเตรียมพร้อมก่อนการมีบุต

รายการตรวจ

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
 พบสูติ – นรีแพทย์  
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  Complete Blood Count
 ตรวจหมู่เลือด  ABO Group for Haematology
 ตรวจชนิดของหมู่เลือด  Rh Group for Haematology
 ตรวจเลือดหาชนิดฮีโมโกลบิน  Hemoglobin Typing
 ตรวจหาเชื้อกามโรค  VDRL
 ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์  HIV Antibody
 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  HbsAg, Anti Hbc, Anti Hbs
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน  Rubella IgG  
อัตราปกติ   6,100 7,200

  อัตราแพคเกจ  

4,900

5,400

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้

 

สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1719

หรือรับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ   ชั้น 2 รพ.กรุงเทพ

                       ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 2 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพ

                  และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 1 ชั้น 3 รพ.วัฒโนสถ