แพคเกจชุดตรวจต้อหิน

Copy

แพคเกจชุดตรวจต้อหิน


ตามัว ตาแดง  แพ้แสง ปวดตา หรือปวดศีรษะข้างที่ปวดตา อย่านิ่งนอนใจ

คุณอาจเป็น “โรคต้อหินเฉียบพลัน”


ชุดตรวจต้อหิน (Glaucoma Screening) 2,500 บาท

 

วันนี้ – 15 เม.ย. 61 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุกรุงเทพ ชั้น 5