แพคเกจตรวจเบาหวาน

Copy

แพคเกจตรวจเบาหวาน

 

รายการแพคเกจตรวจเบาหวาน

 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  FBS
 ตรวจระดับน้ำตาลสะสม  HbA1c
 ตรวจระดับไขมันในเลือด  Triglyceride, Cholesterol,  HDL,  LDL
 ตรวจการทำงานของตับ  SGPT
 ตรวจการทำงานของไต  Creatinine
 ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ  Micro Albumin in Urine

ราคา  3,700 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
  2. ราคานี้ใช้ทั้งผู้ป่วยคนไทย และต่างชาติ
  3. สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจและค่ายา
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร: 02-7551129, 02-7551130 โทรสาร: 02-7551697
Email: BMCdm@bangkokhospital.com