แพคเกจตรวจเบาหวาน

Copy

แพคเกจตรวจเบาหวาน

 

รายการแพคเกจตรวจเบาหวาน

 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)
 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride, Cholesterol,  HDL,  LDL)
 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Micro Albumin in Urine)

ราคาแพคเกจ 3,700 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
  2. ราคานี้ใช้ทั้งผู้ป่วยคนไทย และต่างชาติ
  3. สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการผู้ป่วยนอก
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร: 02-7551129, 02-7551130 โทรสาร: 02-7551697
Email: BMCdm@bangkokhospital.com