แพคเกจตรวจหาความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

Copy

แพคเกจตรวจหาความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

Brain Moving

เทคโนโลยีตรวจหาความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่ยังไม่เป็น

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอาการสะสมเบต้าอมีลอยด์ในสมองตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป ก่อนจะเริ่มมีอาการสมองเสื่อมตามมา

 

คลินิกอัลไซเมอร์ขอแนะนำ


 • แพคเกจประเมินภาวะความจำถดถอย Cognitive Impairment Screening
  ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain  และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด)

  ราคา 23,000 บาท


 • แพคเกจตรวจความจำถดถอย ด้วยเทคโนโลยี PET Brain FDG

  ราคา 44,000 บาท


 • แพคเกจตรวจหาสารเบต้าอมีลอยด์ในสมอง ที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ ด้วยเทคโนโลยี Amyloid PETPIB

  ราคา 44,000 บาท


วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560


เงื่อนไข:

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และยากลับบ้าน
 2. ราคานี้สำหรับลูกค้าคนไทยและ Expat
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น 4 รพ.กรุงเทพ โทร. 0-2310-3011