เรื่องเพศ..ต้องพูด ตอนที่ 1 : Proud Night

Copy

รายการ "พราวไนท์" ในช่วง Proud Society
เรื่องเคล็ด(ไม่)ลับของคนทุกวัย ในเรื่อง "เรื่องเพศ..ต้องพูด"
โดย นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ
ผู้อำนวยการศูนย์ Bangkok Royal Life Anti-Aging โรงพยาบาลกรุงเทพ
ออกอากาศทางช่อง 9 เวลา 22.40 น.