ผู้ชายก็ต้องตรวจภายในเหมือนกัน : ผู้หญิงถึงผู้หญิง

Copy

"ผู้ชายก็ต้องตรวจภายใน"

ปัญหาเรื่องภายในใช่ว่าจะมีแต่ในผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายก็มีเหมือนกัน โดยที่ปัญหาหลักๆ มี 2 อย่าง

1. ปัสสาวะติดขัด

ถ้าผู้ชายเริ่มมีอายุมากขึ้น จะทำให้รู้สึกว่ามีสิ่งกีดขวางที่ทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะเล็ดหรือราด หรือในบางคนเวลาเร่งปัสสาวะก็จะมีอาการเจ็บเกิดขึ้น อาการเหล่านี้เป็นผลมาจาก "ภาวะต่อมลูกหมากโต" หรืปัญหาด้านสุขภาพๆส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันหมด

2. หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED)

มักเกิดขึ้นในผู้ชายที่เริ่มมีอายุมากขึ้น โดยจะพบว่าอวัยวะเพศจะไม่สามารถแข็งตัวได้ดี ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ขาดความมั่นใจ และมีปัญหาชีวิตสมรสตามมา ซึ่ง 50% ของคู่สมรสที่เจออาการแบบนี้ มักจะตามมาด้วยการหย่าร้าง

ในผู้หญิงมักจะแนะนำให้ตรวจภายใน เพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก ในผู้ชายก็เช่นกัน

ผู้ชายเอเชียที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป ควรจะต้องตรวจภายในปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหา"มะเร็งต่อมลูกหมาก" แต่ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็ควรเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุ 45 ปี

ข้อมูล:
ศ.นพ.สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกสุขภาพเพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพ

ออกอากาศรายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" วันที่ 14 ก.ค. 2558