"กลิ่นปาก" ประเด็นร้อน ปัญหาใหญ่จนอาจฆ่าตัวตายได้เลย : แชมป์จัดไป

Copy

กลิ่นปาก เป็นปัญหาที่พบได้ในคนทั่วไปก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม และส่งผลระยะยาวต่อสภาวะจิตใจได้

กลิ่นปากจัดเป็นสาเหตุทางกายภาพ (Physiologic Halitosis) เกิดจากกระบวนการย่อยสลายปกติภายในช่องปาก เช่น กลิ่นปากหลังตื่นนอนในเวลาเช้า หรือกลิ่นปากจากอาหารบางประเภท ได้แก่ หัวหอม กระเทียม สะตอ กาแฟ เป็นต้น

 

แนวทางการรักษากลิ่นปาก คือ ลดจำนวนเชื้อที่เป็นสาเหตุลง โดยการดูแลสุขอนามัยช่องปากอย่างดี เน้นการทำความสะอาดทั้งฟันและลิ้น ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน รวมทั้งกำจัดและรักษาปัญหาหรือพยาธิสภาพภายในช่องปากที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ เช่น ฟันผุ วัสดุอุดฟันที่มีสภาพไม่ดี โรคเหงือกอักเสบ เป็นต้น เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เน้นผักและผลไม้ ดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอ ร่วมกับดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวม ไม่เครียด พักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง

 

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง กลิ่นปาก