เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ Direct Anterior Approach

Copy

"การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ เป็นการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป และผมเชื่อว่าเทคนิคนี้จะกลายเป็นมาตราฐานการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกในประเทศไทยในไม่ช้า”

นพ.พนธกร พานิชกุล
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ