ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่ : ตู้ปณ. ข่าว 3

Copy

อาการข้อสะโพกเสื่อม มักสร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วย มีอาการเจ็บขัด เดินลำบาก เช่นเดียวกันกับคุณปริศนา ที่มีอาการเจ็บแปล๊บที่สะโพกมาเป็นเวลานานจากการที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน

หลังจากศึกษาข้อมูลของการผ่าตัดสะโพกแล้ว คุณปริศนาได้ตัดสินใจที่จะทำการรักษาด้วยการผ่าตัดข้อสะโพกแนวใหม่ แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ Direct Anterior Approach

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาพรวมเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ