เตรียมตัวก่อนทำเลสิก : ผู้หญิงถึงผู้หญิง

Copy

"ในปัจจุบันนี้ หลายคนเลือกที่จะแก้ไขสายตาสั้น ยาว หรือเอียง ด้วยการทำเลสิก แทนการใส่แว่น
ลองมาดูกันว่าทุกวันนี้เราทำเลสิกกันด้วยวิธีไหนบ้าง และมีรายละเอียดปัจจัยอะไรอีกบ้างที่คนไข้จะต้องทราบก่อนและหลังทำเลสิก"

ศึกษาเพิ่มเติม : รอบรู้เรื่องเลสิก

รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง
เรื่อง "เตรียมตัวก่อนทำเลสิก" โดย พญ.ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์
ศูนย์จักษุและศูนย์เลสิกกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ออกอากาศทางช่อง 3 Family
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558