ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการทำเลสิก

Copy

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการทำเลสิก

ReLEx-LASIK-Bangkok-Hospital

"ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว"

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ความเชื่อ
: หลังจากทำเลสิก เราไม่จำเป็นต้องใช้แว่นหรือ คอนแทคเลนส์อีกตลอดไป

ความจริง: เนื่องจากเลสิกไม่สามารถป้องกันการเสื่อมของร่างกายตามอายุ รวมทั้งการเสื่อมของกล้ามเนื้อรอบดวงตา กล้ามเนื้อควบคุมการเคลื่อนไหวของตา ทำให้หลังอายุ 40 ปีไปแล้วก็มีโอกาสต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมต่างๆ


ความเชื่อ: เลสิกแก้ไขปัญหาเฉพาะสายตาสั้น

ความจริง: เลสิกแก้ไขได้ทั้งคนที่มีสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง


ความเชื่อ: ทุกคนสามารถทำเลสิกได้

ความจริง: คนที่ไม่เหมาะกับการทำเลสิก คือ คนที่กระจกตาบาง ไม่เรียบ ระดับสายตาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปกติระดับสายตาต้องคงที่อย่างน้อย 1 ปี ก่อนทำเลสิก และคนที่มีติดเชื้อบริเวณดวงตาหรือกระจกตา


ความเชื่อ: เลสิกทำให้ตาบอดได้

ความจริง: ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับเลสิกทำให้เกิดการตาบอด แต่การทำเลสิกก็มีผลข้างเคียงได้ ก่อนการทำเลสิกจะได้รับคำปรึกษา และตรวจสอบสายตาอย่างละเอียด จักษุแพทย์จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพิจารณาว่าสามารถทำเลสิกได้หรือไม่


ความเชื่อ: เลเซอร์สามารถเผาไหม้ดวงตา

ความจริง: เลเซอร์ที่ใช้ในการผ่าตัดตาทุกชนิด รวมทั้งเลสิกเป็นเลเซอร์เย็น ซึ่งไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้ต่อดวงตา


ความเชื่อ: เลสิกไม่ใช่การผ่าตัด

ความจริง: เลสิกคือการผ่าตัดชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นควรได้รับการดูแลอย่างดี เรื่องความสะอาด ปราศจากเชื้อและได้รับคำแนะนำเพื่อปฏิบัติตัวที่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังผ่าตัด


ความเชื่อ: เลสิกเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ ทำให้ไม่มีใครทราบผลข้างเคียงระยะยาว

ความจริง: การทำเลสิกรายแรก เกิดขึ้นในอเมริกา ปี 1987 จากวันนั้น จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการรายงานผลข้างเคียงระยะยาวที่เกิดจากการทำเลสิก


ความเชื่อ: ทำเลสิกแบบราคาถูกและราคาแพงก็ให้ผลไม่ต่างกัน

ความจริง: ศูนย์เลสิกที่โฆษณาราคาต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป อาจลดค่าใช้จ่ายลงในส่วนคัดกรองก่อนทำลสิก การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลเรื่องความสะอาด ปลอดเชื้อ หรือแม้กระทั่ง อาจใช้แพทย์ที่มีความชำนาญน้อยในการทำเลสิก ควรระลึกไว้เสมอว่า ดวงตาของเรามีค่ามากกว่ามารักษาด้วยการทำเลสิกราคาถูกแต่ไม่ปลอดภัย และนอกจากนี้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเลสิกมากขึ้น ราคาการทำเลสิกจึงแตกต่างกันจากเทคโนโลยีที่ใช้


ความเชื่อ: ทำเลสิกกับแพทย์ท่านไหนก็ได้ ผลออกมาก็ไม่ต่างกัน

ความจริง: องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การผ่าตัดทุกประเภทประสบผลสำเร็จ คือ ความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดเพราะฉะนั้นควรหาข้อมูลเกี่ยวกับจักษุแพทย์ผู้ทำเลสิก ประสบการณ์การทำ จำนวนผู้ที่เคยทำเลสิกและประสบความสำเร็จ


ปรึกษาปัญหาสายตาทุกช่วงวัยที่ ศูนย์เลสิกกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 8.00 - 16.00 น.
โทร. 0 2755 13070 2310 3307 หรือ Contact Center โทร.1719
อีเมล bghlasik@bgh.co.th