ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus)

Copy

ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบบีเรื้อรัง (Chronic Hepatitis B) มากกว่า 240 ล้านคน คุณเป็น 1 ในนั้นหรือไม่ ?

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus, HBV) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดตับอักเสบที่เรียกว่าตับอักเสบบี (Hepatitis B) ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2558 พบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบบีเรื้อรัง (Chronic hepatitis B) มากกว่า 240 ล้านคน และในทุกๆ ปีจะมีผู้ติดเชื้อ HBV มากกว่า 6 แสนราย เสียชีวิตเนื่องจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะตับอักเสบบีเรื้อรังรวมทั้งโรคตับแข็งและมะเร็งตับ 

ผู้ที่ติดเชื้อ HBV ในภาวะที่มีการอักเสบจะรู้สึก

  • เบื่ออาหาร
  • อ่อนเพลีย
  • ตัวเหลือง
  • ตาเหลือง
  • คลื่นไส้
  • อาเจียน
  • จุกแน่นชายโครงขวา

 


ผลการตรวจเลือดพบค่าเอนไซม์ตับ Alanine Transaminase (ALT), บิลิรูบินสูง และมี HBsAG เป็นบวก หากผู้ติดเชื้อสามารถกำจัดเชื้อได้จะมีการสร้าง Anti-HBs ขึ้นมาแทนที่ แต่หากร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อได้จะมีภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นตับแข็งและมะเร็งตับค่อนข้างสูง

แพทย์จะพิจารณารักษาการผู้ติดเชื้อตับอักเสบบีโดยจากการเจาะเลือดเพื่อหาค่าตับ ALT, บิลลิรูบิน, HBeAg, ปริมาณของ HBsAg และปริมาณของ HBV DNA นอกจากนี้ยังมีการประเมินภาวะผังผืดในตับด้วยการเจาะตับ หรือการตรวจด้วยเครื่อง FibroScan หรือการเจาะเลือดเพื่อตรวจ Biomarkers สำหรับทำ Fibro Test ด้วย และให้การรักษาโดยให้ยาต้านไวรัสที่เป็น Nucleoside/Nucleotide Analogue เช่น ยา Lamivudine ยา Tenofovir เป็นต้น และให้ยากระตุ้นภูมิที่เรียกว่าอินเตอร์เฟียรอน แต่ก่อนที่จะให้ยาควรตรวจ HBV Genotype and drug resistance เพื่อช่วยประเมินการรักษาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเชื้อ HBV สายพันธุ์ D มักจะมีการดื้อยา และอินเตอร์เฟียรอนมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ

 

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus)

 

ห้องปฏิบัติการของ N Health มีบริการการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HBV ที่ครบวงจรตั้งแต่การตรวจคัดกรอง ตรวจยืนยัน ตรวจติดตามและประเมินการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โดยแพทย์สามารถพิจารณารายการตรวจวิเคราะห์จาก Testing Algorithm for Hepatitis B ได้จากเอกสารแนบ

ที่มา: N-Health


N Health

Call Center: 0 2762 4000

www.nhealth-asia.com


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ 
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์     08.00 – 19.00 น.                    
                 เสาร์-อาทิตย์  08.00 – 15.00 น. 
โทร. 0 2310 3403