เพิ่มความฟิตสำหรับการออกกำลังกาย (Fit for Play)

Copy

เพิ่มความฟิตสำหรับการออกกำลังกาย (Fit for Play)

ความฟิตคืออะไร...องค์ประกอบความฟิตนั่นมีอะไรบ้าง.....และอย่าลืมตรวจเช็กกันว่าเรายังฟิตอยู่หรือไม่...

โดยทั่วไปความฟิตของร่างกาย คนมักจะนึกถึงการที่สามารถออกกำลังกายได้นานหรือยกของหนักได้สบาย จึงมักให้ความสำคัญไปที่การออกกำลังเพื่อให้หัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มักได้ยินคำแนะนำว่า แต่ละสัปดาห์ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับปานกลางอย่างน้อย ๑๕๐นาทีร่วมกับการฝึกยกน้ำหนักสองหรือสามวันก็จะเพียงพอแล้ว แต่จะมีใครทราบไหมครับว่า ความฟิตของร่างกายที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้น ยังมีมากกว่า ๒ อย่างที่กล่าวมา


องค์ประกอบความฟิต มีอยู่
 5 องค์ประกอบ ได้แก่

  1. ความฟิตของหัวใจและปอด (Cardiorespiratory fitness) หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่จะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการฝึกเพื่อให้หัวใจและปอดแข็งแรง

  2. กล้ามเนื้อแข็งแรง (Muscular strength)หมายถึง ความแช็งแรงของกล้ามเนื้อที่จะยก ดัน หรือผลักวัตถุต่างๆได้ เราสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้โดยการฝึกยกน้ำหนัก

  3. กล้ามเนื้อทนทาน (Muscular endurance) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เกิดอาการเมื่อยล้า เช่น การจะยืนได้เป็นเวลานานๆ ต้องอาศัยความทนทานของกล้ามเนื้อขา เป็นต้น
     
  4. สัดส่วนของร่างกายมีความสมส่วน ตัวอย่าง คือสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูกและไขมันที่เหมาะสมกับอายุและเพศ โดยทั่วไปควรออกกำลังและทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อให้มีปริมาณกล้ามเนื้อและกระดูกเพิ่มขึ้นและปริมาณไขมันจะลดลง

  5. มีความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) ต้องมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นพอเหมาะ เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติม สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ    จันทร์ – อาทิตย์   07.00 – 17.00 .
โทร02-310-3979, 02-310-3980 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com