คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเลสิก (LASIK)

Copy

ReLEx-LASIK-Bangkok-Hospital

"ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว"

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คำถาม: อายุเท่าไหร่ถึงทำเลสิกได้ เพราะอะไร

ตอบ: อายุที่เหมาะสำหรับทำเลสิกคือ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 55 ปี

เนื่องจากอายุน้อยกว่า 18 ปี สายตายังไม่คงที่ และหลัง 55 ปีขึ้นไป เริ่มมีปัญหาต้อกระจก (Cataract) หากตรวจสายตาพบไม่มีปัญหาต้อกระจกก็สามารถทำเสสิกได้ ในกรณีที่มีภาวะต้อกระจก จักษุแพทย์จะแนะนำให้เข้ารักษาภาวะต้อกระจกด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (Phacoemulsification)


คำถาม: LASIK แก้ไขปัญหาสายตาแบบไหนได้บ้าง

ตอบ: LASIK สามารถแก้ไขภาวะ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง


คำถาม: ทำไมคนตั้งครรภ์จึงทำเลสิกไม่ได้ และหากไม่ทราบว่าตั้งครรภ์อยู่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่

ตอบ: สำหรับคนที่ตั้งครรภ์จักษุแพทย์จะไม่แนะนำให้ทำเลสิก เนื่องจากระหว่างตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนทำให้ค่าสายตาไม่คงที่ แต่หากทำไปแล้วโดยไม่ทราบมาก่อนว่าตังครรภ์ การทำเลสิกไม่มีผลข้างเคียงต่อเด็กในครรภ์


คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าเราเหมาะกับการทำเลสิกแบบไหน

ตอบ: ก่อนการทำเสสิกจักษุแพทย์จะตรวจสายตาอย่างละเอียดก่อน และได้รับคำแนะนำการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล


คำถาม: ทำเลสิกไปแล้ว สายตาจะกลับมาสั้นอีกหรือไม่

ตอบ: การทำเลสิกเป็นการแก้ปัญหาสายตาอย่างถาวรสำหรับผู้มีสายตาสั้น สายตาเอียงในระดับปกติ การกลับมามีสายตาสั้นอีก เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น คนไข้มีสายตาสั้น หรือเอียงมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สายตาของแต่ละบุคคลมีผลให้มีเกิดภาวะสายตาสั้นได้ แต่มีโอกาสเกิดค่อนข้างน้อย


คำถาม: การผ่าตัดทำเลสิกมีการเย็บแผลหรือไม่ เจ็บมากไหม

ตอบ: การทำเลสิกไม่มีการเย็บแผล ไม่มีการฉีดยาชา จะรู้สึกเหมือนลูกตาโดนกดขณะทำ แต่ไม่รู้สึกเจ็บ และหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงจะรู้สึกเคืองตาเล็กน้อย


คำถาม: หลังผ่าตัดสามารถมองเห็นได้เลยหรือไม่

ตอบ: หลังผ่าตัดสามารถมองเห็นได้ทันที แต่ใน 24 ชั่วโมงแรกจะใช้พลาสติกครอบตาเพื่อป้องกันการขยี้ตา แต่สามารถมองเห็นผ่านรูได้ และจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นภายใน 1-2สัปดาห์


คำถาม: การทำเลสิกมีความปลอดภัยหรือไม่

ตอบ: การทำเลสิกเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีมาตรฐานและผลข้างเคียงน้อย ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลกรุงเทพมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำการผ่าตัดในห้องปลอดเชื้อ โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


คำถาม: หลังจากทำเลสิกสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อไร

ตอบ: คนส่วนใหญ่สามารถกลับไปทำงานได้ ภายใน 2-3 วันหลังทำเลสิก


คำถาม: หลังจากทำเลสิกออกกำลังกายได้เมื่อไร

ตอบ: แนะนำให้ออกกำลังกายได้ หลังจากทำเลสิก 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันเหงื่อไหลหยดเข้าตา และว่ายน้ำได้หลังทำเลสิก 2 สัปดาห์


ปรึกษาปัญหาสายตาทุกช่วงวัยที่ ศูนย์เลสิกกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 8.00 - 16.00 น.
โทร. 0 2755 13070 2310 3307 หรือ Contact Center โทร.1719
อีเมล bghlasik@bgh.co.th