เบาหวาน ในหน้าร้อน

Copy

เบาหวาน ในหน้าร้อน

พอถึงเข้าเดือนเมษายนทีไรทุกคนจะนึกถึงอุณหภูมิที่ร้อนระอุทะลุปรอท น้ำหวานเย็นชื่นใจและเตรียมพร้อมในการหยุดยาวหาสถานที่เล่นสงกรานต์กันให้ฉ่ำปอดเพื่อคลายร้อนในช่วงที่สภาพอากาศร้อนที่สุดในทุกๆปี

แต่สำหรับกลุ่มท่าน ๆ ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูงจะมีความอ่อนเพลียจากอากาศและสภาวะความร้อนมากเป็นพิเศษต้องการการดูแลใส่ใจมากกว่าปกติ  ซึ่งถ้าดูแลไม่ดีอาจจะป่วยและเสียชีวิตได้

แนวทางการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

  1. ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ควรดื่มก่อนออกจากบ้าน หากอยู่ในสภาพอากาศร้อนดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตร หรือดื่มน้ำอย่างน้อย 6 – 8 แก้ว

  1. อย่าซื้อยากินเอง เพราะยาบางอย่างอาจเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาเองต้องแน่ใจว่ายานั้นไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด

  1. เลือกกินอาหาร ผู้เป็นโรคเบาหวานควร งดอาหารหวานๆ อย่าปล่อยตัวให้อ้วนหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำและทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอย่าให้เครียดหรือวิตกกังวล

  1. ห้ามเดินเท้าเปล่า โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ร้อน เดินในทรายหรือหินมีคม เพราะอาจทำให้เกิดบาดแผลที่เท้าได้

  2. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดทุกชนิด

  3. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในสภาพที่ร้อนเป็นเวลานาน ควรออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

  4. ควบคุมอุณหภูมิอินซูลิน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรักษายาอินซูลินควรอยู่ในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรวางไว้ที่ร้อนๆ

  5. ระวังโรคฮีทสโตรก (Heart stroke) หรือโรคลมแดดในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งถ้าดูแลไม่ดีอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

แพคเกจตรวจเบาหวาน


ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร: 0 2- 7551129, 0 2-7551130 โทรสาร: 02-7551697
Email: BMCdm@bangkokhospital.com