“มากกว่าธาราบำบัด” เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

Copy

“มากกว่าธาราบำบัด” เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

 

“มากกว่าธาราบำบัด”

ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพได้เปิดให้บริการเครื่องออกกำลังกายแบบใหม่ที่ออกแบบ โดยผสานคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งบนสายพาน และประโยชน์ของการบำบัดในน้ำ เพื่อลดการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ รวมถึงเพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถปรับระดับความลึกตามแผนการรักษาที่แพทย์กำหนด ให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ที่มาออกกำลังกาย รวมถึงสามารถสร้างโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้อย่างอิสระ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

 

เครื่องนี้ติดตั้งอยู่ในห้องส่วนตัว มีจอแสดงภาพให้เห็นการเคลื่อนไหวของขาขณะใช้งาน เป็นการประเมินผลขณะฝึก ทำให้สามารถปรับท่วงท่าของการยืน การเดินให้ถูกต้องได้ทันที เครื่องออกกำลังกายบนสายพานวิ่งในน้ำ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย นักกีฬา ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างความสามารถ

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) มีลักษณะเป็นเครื่องออกกำลังแบบสายพานวิ่งในน้ำ โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการรักษา เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติทางกายภาพที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ ดังนี้ 

 1. ความหนาแน่น (density) และแรงลอยตัว (buoyancy) ของน้ำ เนื่องจากปกติร่างกายของมนุษย์มีความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำ ร่วมกับแรงลอยตัวของน้ำทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างอิสระ และยังลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ ลดอัตราการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ดีกว่าบนบก 
 2. แรงดัน (hydrostatic pressure) ของน้ำ ทำให้สามารถลดอาการบวมตามแขน-ขาต่างๆ ของผู้ป่วยได้
 3. แรงต้าน (Resistance) ของน้ำ ทำให้สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสมือนยกน้ำหนักบนบก และยังสามารถเพิ่มความทนทานของร่างกายได้
 4. วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล (thermodynamics) น้ำเป็นสื่อนำความร้อน-เย็นได้ดี ดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำอุ่นในการทำธาราบำบัด จึงสามารถเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดการผ่อนคลาย ลดอาการเกร็งและอาการปวดต่างๆ ลงได้

 

 

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) มีประโยชน์อย่างไร?

 • ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ โดยใช้แรงลอยตัวของน้ำ
 • ช่วยออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านของน้ำ ระบบกระแสน้ำ (Jet stream) และการปรับความเร็ว-ความชันของสายพาน
 • ช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำ
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ลดความเจ็บปวด และรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น
 • เพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้น และการเคลื่อนไหวในน้ำที่สัมพันธ์กันของร่างกาย

 

ใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากเครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)?

 • บุคคลทั่วไป หรือสมาชิกในครอบครัวที่รักสุขภาพ หรือนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
 • ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้ม ยืนหรือเดินไม่มั่นคง
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกหัก
 • ผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง
 • ผู้มีน้ำหนักเกินที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายโดยที่ไม่บาดเจ็บข้อ

 

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)?

 • ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
 • ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ผู้ที่มีบาดแผลเปิด
 • ผู้ที่มีภาวะโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคลมชัก
 • ผู้ที่กำลังมีประจำเดือน
 • สัญญาณชีพผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ การหายใจ และความดันโลหิตผิดปกติ

 

ข้อควรระวังในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องทรงตัวได้ในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไปจนถึงระดับดี โดยได้รับการประเมินจากแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องอยู่ภายในตัวเครื่องตามลำพัง โดยมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอยู่ภายนอกตัวเครื่องตลอดช่วงที่ใช้เครื่องอยู่ ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี จะมีนักกายภาพบำบัดอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยเพื่อช่วยในการใช้เครื่อง

 

 

ระยะเวลาในการใช้เครื่อง : 20-30 นาที/ครั้ง

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. (โปรดนัดหมายคิวล่วงหน้า)

เบอร์สายตรง เรื่องเครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) โทร. 02 755 1254

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R) โทร. 0 2310 3000 หรือโทร.1719

Email: info@bangkokhospital.com