พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์
พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์
ชำนาญพิเศษ :

จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :
-
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย

เลือกเวลาเพื่อทำการนัดหมาย

การศึกษา

543 - ปัจจุบัน

จิตเวชศาสตร์

2542

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)


พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์
พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์
ชำนาญพิเศษ :
จิตเวชศาสตร์
เฉพาะทาง :
-
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย

การศึกษา

543 - ปัจจุบัน
จิตเวชศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
32
2542
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลือกเวลาเพื่อทำการนัดหมาย
เลือก วันและเวลา เพื่อทำการนัดหมาย

แพทย์ท่านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์
ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์
จิตวิทยาคลินิก
อังกฤษ, ไทย
คุณ อภิรัตน์ เกวลิน
คุณ อภิรัตน์ เกวลิน
จิตวิทยาคลินิก
อังกฤษ, ไทย, ฝรั่งเศษ
พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย
พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จิตเวชศาสตร์
อังกฤษ, ไทย
พญ. วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
พญ. วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อังกฤษ, ไทย
พญ. นพร อัญสกุล
พญ. นพร อัญสกุล
จิตเวชศาสตร์
อังกฤษ, ไทย
นพ. พร ทิสยากร
นพ. พร ทิสยากร
จิตเวชศาสตร์
อังกฤษ, ไทย
พญ. เบญจพร ตันตสูติ
พญ. เบญจพร ตันตสูติ
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อังกฤษ, ไทย
นพ. วีรพล อุณหรัศมี
นพ. วีรพล อุณหรัศมี
จิตเวชศาสตร์
ไทย
คุณ พิณนรี ยนตรรักษ์
คุณ พิณนรี ยนตรรักษ์
ดนตรีบำบัด
อังกฤษ, ไทย, ฝรั่งเศษ
คุณ เอษรา วสุพันธ์รจิต
คุณ เอษรา วสุพันธ์รจิต
จิตวิทยาคลินิก
อังกฤษ, ไทย

การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน

สำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ
02 310-3000 หรือ 1719