• 1
  • 2
  • 3

ข้อมูลผู้ป่วย

วันที่
เวลา
หากท่านมีไฟล์สนับสนุนเพึ่มเติมโปรดแนบไว้ด้านล่าง ขนาดไฟล์ไม่ควรใหญ่เกิน 5MB และควรเป็นประเภท (zip,jpg,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt) สามารถอัปโหลดได้มากสุด 3 ไฟล์
+ เลือกและอัปโหลดไฟล์

โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาเท่านั้น

วันที่-
เวลา-

การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉิน
หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน

สำหรับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ
02 310-3000 หรือ 1719