มะเร็งกระเพาะอาหาร ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

Copy

 

มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคร้ายที่แฝงตัวอยู่เงียบๆ แม้พบได้ไม่บ่อย แต่หลายคนกว่าจะรู้ตัว เมื่อเกิดอาการชัดเจน โรคก็ลุกลามไปมากแล้ว ทั้งๆที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ

     มะเร็งชนิดนี้มักพบในคนอายุมากกว่า 40 ปี เน้นในผู้ชายมากกว่า ผู้หญิง และพบในชาวเอเชียมากกว่า  เนื่องจากอาการแสดงจะปรากฎเมื่ออาการของโรคเริ่มลุกลามทำให้โอกาสผ่าตัดรักษามีไม่มากและผลการผ่าตัดไม่ดี

     ดังนั้นถ้าเราสามารถตรวจพบมะเร็ง ชนิดนี้ได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ย่อมสามารถรักษาให้หายขาดได้ อาการของเนื้องอกชนิดนี้ในระยะแรกเลย ถึงไม่มีอาการ เราสามารถไปตรวจได้โดยส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ซึ่งทำไม่ยาก ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ก็ตรวจเสร็จ โดยเฉพาะถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีพันธุกรรม เคยเป็นโรคกระเพาะอาหารติดเชื้อ H.pylori, สูบบุหรี่ ดื่มสุรามาก เคยมี ประวัติผ่าตัดกระเพาะ-อาหารมาก่อน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเป็นระยะๆ ถ้าเจอในระยะแรกๆโอกาสหายขาดสูงมาก และถ้ามีอาการบางอย่างควรสงสัยและไปตรวจโรคนี้ โดยเฉพาะมีประวัติรักษากระเพาะอาหาร  มานานๆเกิน 1-2 เดือน ไม่หายเสียที  ถ่ายดำ ท้องอืด เบื่ออาหาร น้ำหนัดลด อาเจียนเป็นอาหารที่เรากินเข้าไป  ถ้าบังเอิญ ตรวจพบโรคนี้ แพทย์ตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูระยะของโรค การลุกลาม โดยถ้าโรคยังอยู่เฉพาะที่ไม่ลุกลามไปอวัยวะอื่นๆ การผ่าตัดถือเป็นการรักษาหลัก เพื่อเอาเนื้อร้ายและต่อมน้ำเหลืองที่มะเร็งอาจจะกระจายไปออก โดยอาจร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด

   ปัจจุบันเชื่อว่าการผ่าตัดสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนในการผ่าตัดสูงจะช่วย เลาะเอาต่อมน้ำเหลืองออกในบริเวณที่เสี่ยงทั้งหมดออก ช่วยทำให้ผู้ป่วยลดการเป็นซ้ำและมีโอกาสหายขาดมากกว่าเดิม ซึ่งกรณีที่เป็นมะเร็งระยะแรกถึงปานกลาง การผ่าตัดส่องกล้องมีบทบาทอย่างมากที่ช่วยลดการบาดเจ็บ แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ในขณะที่สามารถให้ผลการผ่าตัดได้ดีเทียบเท่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่ที่หน้าท้องแบบเดิมๆ

    นอกจากนี้กรณีที่มีการกระจายของมะเร็งในผนังช่องท้อง เมื่อก่อนถือว่าเป็นระยะที่รักษาให้หายขาดด้วยการผ่าตัดไม่ได้ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับความร้อน มาใช้ในการผ่าตัด (HIPEC) ทำให้โอกาสหายขาดได้มากขึ้น โดยแพทย์เฉพาะทางต้องพิจารณาเป็นรายๆไป

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราได้ ตรวจเช็ครถของเราแล้ว อย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพของท่านด้วย เพราะโรคร้ายสามารถป้องกันได้ หรือสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อตัวท่านและครอบครัว