Microendoscopic Discectomy ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

Copy

Microendoscopic Discectomy ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ


         ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวยังคงพบได้บ่อยจากพฤติกรรมการยกของหนักหรือการก้มผิดท่าจนเกิดอาการปวดเอวเฉียบพลันและร้าวลงขา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปวดและมีปัญหาการเคลื่อนไหวแบบเรื้อรัง การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้องและท่อโลหะ (Microendoscopic Discectomy) คืออีกหนึ่งทางเลือกของการผ่าตัดรักษาที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

 

รู้จัก Microendoscopic Discectomy

            Microendoscopic Discectomy / Foraminotomy คือ การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้องไมโครสโคป และผ่าน Tubular Retractor โดยไม่จำเป็นต้องตัดกล้ามเนื้อออกจากการกระดูกสันหลัง โดยใช้ท่อโลหะ (Tubular Retractor) ขยายทางเข้าของช่องทางผ่าตัด จากนั้นใช้กล้องส่องเข้าไปในโพรงแผลที่มีขนาดเล็ก เพื่อเข้าไปผ่าตัดในตำแหน่งที่ต้องการ แผลผ่าตัดมีขนาดเพียง 1.5 - 2 เซนติเมตร โดยวิธีนี้ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์และเครื่องมือการผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้การผ่าตัดรักษามีประสิทธิภาพ แผลมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวเร็ว 

  

สัญญาณเตือนอาจต้องผ่าตัด

  • –ปวดรุนแรงจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
  • –ชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

ผู้ป่วยที่เหมาะกับ Microendoscopic Discectomy 

ผู้ป่วยที่เหมาะกับ Microendoscopic Discectomy

  • –ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
  • –ผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าวลงขาจนไม่สามารถเดินได้ตามปกติ

 

ข้อดีของ Microendoscopic Discectomy

  1. ไม่ตัดกล้ามเนื้อออกจากกระดูกสันหลัง
  2. ลดปริมาณการตัดกระดูกสันหลัง
  3. ลดอาการปวดและเวลาในการผ่าตัด
  4. แผลเล็ก พักฟื้นไม่นาน ฟื้นตัวเร็ว

 

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

  • –หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ ไม่ยกของหนัก ไม่ทำกิจกรรมที่ใช้แรง
  • –หลังผ่าตัด 4 สัปดาห์เริ่มโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ

 

            การผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สิ่งสำคัญคือการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งในช่วงแรกมักเป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัด แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้น แพทย์อาจจะพิจารณาการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้องและท่อโลหะ (Microendoscopic Discectomy) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีมาตรฐานสากลในการรักษาเฉพาะทางด้านโรคปวดหลังจาก JCI สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์

ข้อมูล : นายแพทย์สุปรีชา กาพิยะ ประสาทศัลยแพทย์และศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเท โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร 1719

Email: info@bangkokhospital.com