วิตามินเฉพาะบุคคล

Copy

วิตามินเฉพาะบุคคล

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ความเครียด การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด อาหารสำเร็จรูปที่ผ่านการอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ ฯลฯ ทำให้ร่างกายของเรามีแนวโน้มขาดวิตามินมากขึ้น ปัจจุบันเกิดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของวิตามิน อาหารเสริมต่างๆ ออกมาวางขายอย่างมากมาย

 

Customized Vitamins คืออะไร

เนื่องจากสมัยนี้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาก สามารถตรวจเจาะลึกหาความผิดปกติลึกลงไปถึงระดับโมเลกุลในร่างกายได้ การตรวจวัดวิตามินและสารอาหารต่างๆ ก็เช่นกัน เราสามารถตรวจวัดได้ละเอียดและมากขึ้น จึงได้เกิดการวิจัยและผลิต Customized Vitamins ขึ้น วิตามินชนิดนี้เป็นวิตามินเฉาะบุคคล คือผลิตโดยการนำเลือดมาตรวจดูว่าคนๆ นั้นมีระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างไรบ้าง เช่น แอลฟาแครอทีน, เบต้าแครอทีน, วิตามินเอ, ซี, โคคิวเท็น หรือไลโคปิน เมื่อได้ผลเลือดแล้วจากนั้นแพทย์จะสอบถามประวัติ สอบถามอาการต่างๆ รวมถึงความต้องการของแต่ละคนแล้ว จากนั้นจึงนำมาสร้างวิตามินสำหรับบุคคลนั้นๆ

Customized Vitamins นี้ เป็นวิตามินในระดับฟาร์มาซูติคอล เกรด (Pharmaceutical Grade) คือ เป็นวิตามินที่มีการควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกับยา มีการตรวจสอบควบคุมสารพิษ สารโลหะหนักต่างๆ โดยคำนวณปริมาณเพื่อความเหมาะสมกับคนนั้นๆ เพียงคนเดียว

 

ต้องรับประทานวิตามินนานแค่ไหน

วิตามินเป็นหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ของร่างกาย การขาดวิตามินไปบ้างอาจไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิต แต่หากรับประทานแล้วสุขภาพดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น แข็งแรงขึ้น การรับประทานวิตามินให้ครบถ้วนต่อเนื่องจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และหากวิตามินนั้นเป็นสารจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพก่อนจะนำมาผลิตเป็นวิตามินร่วมกับมีการตรวจติดตามผลเลือดโดยแพทย์เป็นระยะ ก็จะทำให้การรับประทานวิตามินเสริมนั้นไมมีอันตรายต่อตับหรือไตอย่างที่กังวลกัน และสามารถรับประทานอาหารติดต่อกันเป็นปีได้

อย่างไรก็ตามเพื่อสุขภาพที่ดี แม้จะทาน Customized Vitamins ก็ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพราะอาหารที่ดีและครบถ้วนตามหลักโภชนาการยังเป็นสิ่งจำเป็น การรับประทานอาหารให้เหมาะสม ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

บทความโดย แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ 
ชั้น 6 อาคารบางกอกพลาซ่า โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์-พฤหัสบดี : 7.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ : 7.00 - 17.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 8.00 - 12.00 น.

โทร. 0 2308 7043 หรือ 0 2310 3000
อีเมล bmcroyallifeinfo@bangkokhospital.com