แผลเรื้อรัง เร่งรักษาอย่าปล่อยนาน

Copy

แผลเรื้อรัง เร่งรักษาอย่าปล่อยนาน


            บาดแผลที่พบในปัจจุบันมีทั้งแผลเรื้อรังและแผลเฉียบพลัน สำหรับแผลเฉียบพลันจะหายได้เร็ว ใช้เวลารักษาไม่นาน แต่สำหรับบาดแผลเรื้อรังเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ เพราะการรักษาอย่างถูกวิธีมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้แผลเรื้อรังหายได้เร็วยิ่งขึ้น

 

รู้จักแผลเฉียบพลัน VS แผลเรื้อรัง

  • แผลเฉียบพลัน (Acute Wounds) คือ แผลที่เกิดขึ้นทันที บาดแผลจะหายเร็ว
  • แผลเรื้อรัง คือ บาดแผลที่ไม่สามารถดำเนินตามขบวนการหายของแผลตามปกติ แผลจะอยู่ในภาวะมีการอักเสบ แต่ไม่มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ เรียกว่า แผลเรื้อรัง (Chronic Wounds) รักษาแล้วไม่หายภายใน 4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่แผลทั่วไปจะหายภายในเวลานี้

 

กระบวนการหายของแผล

กระบวนการหายของแผลเรื้อรังต่างจากแผลเฉียบพลัน เช่น หกล้ม ถลอก โดนมีดบาด กระบวนการหายจะเรียบง่าย แต่แผลเรื้อรังกระบวนการหายจะเริ่มมาจากแผลเฉียบพลันเสร็จแล้วอยู่ในภาวะที่อักเสบต่อไป

กระบวนการหายของแผลเฉียบพลันแบ่งออกเป็น 4 ระยะ

  • ระยะที่ 1 ห้ามเลือดให้เลือดหยุด 1-3 วัน
  • ระยะที่ 2 ระยะของการอักเสบ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
  • ระยะที่ 3 ระยะเสริมสร้างเนื้อเยื่อ 2-3 สัปดาห์
  • ระยะที่ 4 ระยะปรับสภาพ จะอยู่เป็นปี

 

สำหรับแผลเรื้อรังในกระบวนการหายของแผลจะอยู่ในช่วงของแผลเฉียบพลันระยะที่ 2 คือ ระยะของการอักเสบแล้วไม่ก้าวผ่านไปเป็นระยะเสริมสร้างเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อใหม่ไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการรักษาแผลเรื้อรังจึงยากกว่าแผลเฉียบพลัน ต้องแก้ไขสภาวะให้ก้าวผ่านระยะที่เป็นแผลอักเสบ

 

สาเหตุที่พบบ่อยของแผลเรื้อรัง

  1. แผลเบาหวาน โดยเฉพาะแผลที่เท้า
  2. แผลกดทับ
  3. แผลจากหลอดเลือดดำเสื่อม และหลอดเลือดแดงตีบตัน
  4. แผลจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก

 

การดูแลรักษาแผลเรื้อรัง

            การดูแลรักษาแผลเรื้อรังนั้นมีความละเอียดและซับซ้อน ต้องแก้ไขสาเหตุของแผลร่วมด้วย และนอกจากการรักษาความสะอาดและทำแผลอย่างถูกวิธี รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะแล้ว ยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยเข้ามาช่วยลดผลกระทบของบาดแผล ให้แผลหายได้ในเร็ววัน ซึ่งต้องรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อวินิจฉัยได้ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละกรณี

           

ข้อมูล : นพ.อรรถ นิติพน ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติม

คลินิกรักษาบาดแผล ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 02-310-3000 หรือ โทร 1719

Email: info@bangkokhospital.com