ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีเลสิก

Copy

ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีเลสิก

ReLEx-LASIK-Bangkok-Hospital

"ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว"

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าใครๆ ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ได้ ในทางตรงกันข้ามคนบางคนอาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการทำเลสิก โดยปกติจักษุแพทย์จะต้องทำการตรวจสอบวัดค่าสายตา ตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด รวมถึงมีการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น ความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา วัดระดับการเบี่ยงเบนของแสง (Wavefront Analysis) เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการเข้ารับการผ่าตัดทำเลสิกหรือไม่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน

 
 • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
 • มีปัญหาในการสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ อันเนื่องมาจากอาชีพ กิจวัตรประจำวัน รวมไปถึงงานอดิเรก
 • ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • ไม่มีโรคของกระจกตา และโรคตาอย่างอื่นที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรง หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน SLE 
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี LASIK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง


ผลข้างเคียง

 
การตัดสินใจทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตินับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ ดังนั้นพึงศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ทั้งในแง่ประโยชน์ที่จะได้รับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วเลสิกเป็นหัตถการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสายตา หากอยู่ภายใต้การดูแลจากจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์และแทบไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการต้องทำการผ่าตัดแก้ไขหรือทำให้เกิดการสูญเสียทัศนวิสัยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดีอาจพบผลข้างเคียงเล็กน้อย ดังนี้:
 
 • การติดเชื้อ (Infection)
 • การแก้สายตาขาดหรือเกิน (Under and Over corrections)
 • การเห็นแสงกระจาย (Glare) หรือ มีรัศมีรอบดวงไฟ (Halo) โดยเฉพาะตอนกลางคืน ในระยะแรกๆ หลังการรักษาแล้วจะค่อยๆ ดีขึ้น
 • ความคมชัดไม่คงที่ (Fluctuation of vision)
 • ภาวะตาแห้ง (Dry Eyes)
 
ปรึกษาปัญหาสายตาทุกช่วงวัยที่ ศูนย์เลสิกกรุงเทพ ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.
โทร. 094-820-1664, 02-755-1307, 02-310-3307 หรือ โทร. 1719
อีเมล์ : bghlasik@bgh.co.th