โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

Copy

โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

โปรแกรมเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นโปรแกรมตรวจสมรรถภาพร่างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบเผาผลาญพลังงานระบบชีวเคมีในร่างกาย รวมทั้งในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและชะลอวัยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำ และออกแบบการออกกำลังกาย และโภชนาการตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมตั้งแต่นักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นแชมป์ หรือท่านที่รักการเล่นกีฬาที่ต้องการให้เล่นกีฬากับเพื่อนๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งท่านที่ต้องการเริ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย นี่คือที่สุดแห่งโปรแกรมออกกำลังกาย

 

Royal Sport Medicine Program

Type

Items

Male

Female

Consultations

Sport Medicine (Physiologist)

Blood Test

Testosterone

 

Estradiol (E2)

Progesterone

 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)

Free T3

Free T4

Insulin

CBC

Vitamin B12

Folate(Serum)

Lipid Profile

Cholesterol

Triglyceride

HDL

LDL

Liver Function Test

SGPT

SGOT

Kidney Function

BUN

Creatinine

Investigations

Body Composition Analysis

 

แพคเกจศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ 
ชั้น 6 อาคารบางกอกพลาซ่า โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์-พฤหัสบดี : 7.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ : 7.00 - 17.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 8.00 - 12.00 น.

โทร. 0 2308 7043 หรือ 0 2310 3000
สายด่วน 0 2310 3733
อีเมล bmcroyallifeinfo@bangkokhospital.com