คลินิกดูแลแผล

 

ให้บริการดูแลบาดแผลเรื้อรังโดยมีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลบาดแผลซับซ้อนโดยเฉพาะ การลดความเจ็บปวดจากการทำแผล ลดจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแผลโดยไม่จำเป็น การเลือกใช้วัสดุปิดแผลและตัวยารักษาแผลที่มีความทันสมัย รวมทั้งผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องบาดแผลซับซ้อนหรือบาดแผลเรื้อรังต่างๆด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ป่วยบาดแผลหายโดยเร็ว เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด

ขอบข่ายการให้บริการดูแลรักษาบาดแผล

 1. บาดแผลไหม้จากอุบัติเหตุทุกชนิด ได้แก่

  • บาดแผลไฟไหม้ (Flame Burn)

  • บาดแผลของเหลว ของร้อนลวก (Scald Burn)

  • บาดแผลไหม้จากสารเคมี (Chemical Injury)

  • บาดแผลไหม้จากการสัมผัส (Contact Burn) ไม่ว่าจะเป็นของร้อน เช่น โดนท่อไอเสีย ผิวหนังสัมผัสของร้อนเช่น เตารีด วัสดุร้อนๆ หรือ ของเย็นจัด เป็นต้น

  • บาดแผลไหม้จากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต (Electrical Injury)

  • บาดแผลไหม้จากสะเก็ดระเบิด (Blast Injury)

 2. บาดแผลกดทับ (Pressure sore)

 3. บาดแผลโรคหลอดเลือดเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นบาดแผลจากโรคหลอดเลือดดำ (Venous Ulcer) หรือ บาดแผลขาดเลือด (Ischemic Ulcer) จากโรคหลอดเลือดแดงอุดตันเรื้อรัง

 4. บาดแผลเรื้อรังจากแผลเบาหวาน (Diabetic Ulcer)

 5. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดหลังจากที่บาดแผลหายแล้ว เช่น การหดรั้งของบาดแผล รอยแผลเป็น (Hypertrophic Scar) ข้อติดหดรั้ง (Scar Contracture) รวมถึงทุพพลภาพอื่นๆที่เกิดจากบาดแผล


สอบถามเพิ่มเติม คลินิกดูแลแผล โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000 หรือ โทร 1719
Email: info@bangkokhospital.com