ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ


ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วยไต และท่อไต 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

 

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะได้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อม รวมถึงการตรวจพิเศษ และแยกออกเป็นสาขา ดังนี้

 •  ระบบประสาท
 • กระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • อวัยวะเพศสืบพันธุ์หญิงและชาย
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก
 • รักษาโรคนิ่ว
 • เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา
 • ผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ผ่าตัดแปลงเพศ

 

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้การรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเต็มรูบแบบ โดยอาการของโรครวมถึง

 

 •  โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
 • โรคปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก
 • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท
 • โรคไขสันหลัง
 • โรคต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคนิ่ว โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ
 • โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย
 • โรคปัญหาทางเพศในผู้ชาย

   

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ ได้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ ที่ทันสมัยพร้อมมูล รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาท กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ ทั้งนี้รับบริการการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา นอกจากนี้ ยังมีบริการ การรักษาโรคนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่ว ที่ทันสมัย การผ่าตัดแปลงเพศ และการผ่าตัดเปลี่ยนไต

 

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ หรือศูนย์ยูโรวิทยา

 1. คลินิกปัสสาวะเล็ดลาด

  • โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออกเพศหญิงโดยเฉพาะอายุ 30-40 ปีขึ้นไปหลังคลอดบุตร 2-3 คนแล้ว

  • ปัสสาวะที่นอนในเด็ก 4-5 ขวบ

  • โรคทางเดินปัสสาวะผิดปกติ จากปัญหาระบบประสาท โรคไขสันหลัง

 2. คลินิกต่อมลูกหมาก

  • โรคต่อมลูกหมากโต รักษาโดยกรีนไลท์ พีวีพี เลเซอร์

 3. คลินิกโรคนิ่ว

  • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว

 4. คลินิกเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ

  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งต่อมลูกหมาก

 5. คลินิกทางเดินปัสสาวะและโรคทั่วไป

  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธ์

  • โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย, กระเพาะปัสสาวะอักเสบในหญิง

 6. คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men’s Health Clinic) 

  • ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) เมื่อย่างเข้าวัยทอง หรือสูงอายุ โดยเฉพาะ 50-60 ปีขึ้นไป

  • การผ่าตัดเปลี่ยนขนาด

 7. คลินิกโรคไต และผ่าตัดเปลี่ยนไต

  • โรคไตวายเรื้อรัง รักษา รักษาโดยการล้างไต (ไตเทียม) ล้างท้อง และการผ่าตัดเปลี่ยนไต

 

บทความศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะกรุงเทพ
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 02-310-3009 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospitsl.com

 

 

 

ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก ผู้ชายไทยเป็นกันมาก คือโรคต่อมลูกหมากมากถึง 80% ดังนั้นการสังเกตความผิดปกติและรีบเข้ารับการรักษาโดยเร็วจะช่วยให้อาการไม่รุนแรงเพิ่มขึ้น

ปลอดภัย เสียเลือดน้อย รักษาตรงจุด หยุดต่อมลูกหมากโต

เป็นการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงยิงไปยังตำแหน่งในต่อมลูกหมากที่มีภาวะอุดกั้น โดยที่แสงเลเซอร์จะไปทำให้เนื้อเยื่อที่กีดขวางทางเดินปัสสาวะนั้นค่อยๆ ระเหิดหายไป

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดขึ้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเปลี่ยนแปลงและเติบโตผิดปกติขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเซลล์มะเร็งและลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง

การหลั่งเร็ว

Monday, July 20 , 2015 | Viewer: 10629

การหลั่งเร็ว (premature ejaculation, PE) หรือนกกระจอกไม่ทันกินน้ำ หรือล่มปากอ่าว หมายถึง ภาวะที่ฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลั่ง

การผ่าตัดส่องกล่องศัลยศาสตร์ การผ่าตัดผ่านกล้องสามารถมาปรับใช้ในการผ่าตัดรักษาโรคที่เกิดในระบบทางเดินปัสสาวะเกือบทุกอวัยวะ ประกอบกับกำลังขยาย ความคมชัดของกล้องที่ดี