ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ เป็นศูนย์การแพทย์ที่สามารถให้การดูแลรักษาความผิดปกติของกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างสูงสุด ศูนย์กระดูกและข้อยังให้บริการการรักษาดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก แบบมีมาตรฐาน (Geriatric Hip Fracture Pathway) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเหมาะสมที่สุด

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขาดังนี้

 

  • การรักษาหรือผ่าตัด ข้อเข่า ข้อไหล่ผ่านกล้อง และการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่มือและข้อมือ
  • การรักษาหรือผ่าตัดทางกระดูกและข้อสำหรับผู้ป่วยเด็ก
  • การรักษาหรือผ่าตัดเฉพาะทางที่เท้าและข้อเท้า

     

  • การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกของกระดูก

     

นอกจากการรักษาโรคกระดูกข้อทั่วไปแล้ว ยังให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกพรุน ด้วยเช่นเดียวกัน

ปรึกษาปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ที่ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000 หรือ โทร 1719