ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ

 

 

แต่ละนาทีที่ผ่านไปสำหรับผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บคือช่วงเวลาระหว่างความเป็น-ความตาย สิ่งที่สำคัญและสิ่งเดียวที่จะลดโอกาสแห่งความสูญเสียในช่วงเวลาวิกฤติเช่น นี้ได้คือ การดูแลรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที
ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
ทีม แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลกรุงเทพได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยจนเชี่ยวชาญ สามารถตัดสินใจ และให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทันที โดยการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการยอมรับจากสถาบัน Joint commission on accreditation of healthcare organizations (JCAHO) และนอกเหนือนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ อันประกอบด้วย
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก

 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ประสาทศัลยแพทย์
 • กระดูกและข้อ
 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • สูติ-นารีแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • รังสีแพทย์
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • ศัลยแพทย์มือและนิ้วมือ
 • ศัลยกรรมใบหน้าและกระดูกหน้า
 • กุมารศัลยแพทย์
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • การรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
 • การรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง

สิ่งสำคัญในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บคือ ความปลอดภัย รถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันจึงมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูง อาทิ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องควบคุมการให้ยา และสารน้ำ, เครื่องดูดเสมหะสำหรับดูแลผู้ป่วย เป็นต้น ความเพียบพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทีมแพทย์ทำให้รถพยาบาลเป็นเหมือน ICU เคลื่อนที่ รถทุกคันติดตั้งระบบ GPS  ช่วยระบุพิกัด สามารถติดตามตำแหน่งของรถพยาบาลขณะอยู่บนท้องถนน และมีระบบช่วยนำทางไปยังจุดหมาย ทำให้สามารถเลือกเส้นทางที่สะดวกที่สุดเพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
โรงพยาบาลกรุงเทพจัดบริการรับส่งผู้ป่วยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีรถพยาบาลฉุกเฉิน(Ambulance), หออภิบาลผู้ป่วยเคลื่อนที่ (Mobile ICU), เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU)และอากาศยานการแพทย์ (Air ambulance) รวมทั้งเรือฉุกเฉิน (Hydrolance) และรถมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉิน (Motorlance) ที่พร้อมบริการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความรุนแรงเร่งด่วนของการบาดเจ็บ

 • หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Department)
 • ห้องผ่าตัด (Surgery Suites)
 • หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Critical Care Unit)
 • ศูนย์หลอดเลือด
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด (Lab and Blood Bank)
 • เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง (24-hour CT scan and MRI)

บทความวิชาการ อ่านต่อ >>
Contact Trauma Team:

 • Trauma Medical Director : นพ.เอกกิตติ์ สุรการ

email : Ekkit.Su@bgh.co.th

email : Rodjanard.Ku@bgh.co.th


เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใดหากต้องการความช่วยเหลือ ขอให้นึกถึง ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ โทร 1719 หมายเลขนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักได้