ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ

ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ

สมองมีความสำคัญต่อร่างกายหากสมองไม่ยอมสั่งการอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำงานอะไรได้ การรู้เรื่องโรคทางสมองเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้าม ทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งแต่ละปีมีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคทางสมอง และระบบประสาท ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • Functional Neurosurgery : การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมอง (Deep brain stimulation : DBS) , Epilepsy surgery
 • Pediatric Neurosurgery
 • Peripheral Nerve Surgery
 • Stereotactic Radiosurgery, Stereotastic Radiotherapy, Gamma Knife , Novalis

 

เทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ 

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)
 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds)
 • การตรวจหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasounds : TCD)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG)
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS)
 • การตรวจ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาท (Evoked Potentials : EP) 
  • การตรวจหน้าที่ก้านสมองด้วยไฟฟ้า (Brain Stem Auditory Evoked Response : BAER)
  • การตรวจเส้นประสาทตาด้วยระบบไฟฟ้า (Visual Evoked Response : VER)
  • การตรวจประสาทรับความรู้สึกแขนขาด้วยระบบไฟฟ้า (Somato Sensory Evoked Response : SSER)
  • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R) โทร. 1719

Email: info@bangkokhospital.com