ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ

 

           ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ หรือวัยทอง โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ดูแลคุณด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การฝากครรภ์ การคลอด แนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และวัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

           

           ปัจจุบันศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ ได้นำ เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กสมัยใหม่ Advanced 3D Laparoscopic Surgery หรือเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน สามารถกะระยะได้ตรงจุด เสมือนเข้าไปผ่าตัดอยู่ในท้องของคนไข้ ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญช่วยให้คนไข้ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยวัยทอง สามารถฟื้นตัวได้เร็ว และหมดปัญหาแผลที่หน้าท้องยาวไม่สวยงาม และบรรยากาศใหม่ของห้องผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช Hi-dep มีประสิทธิภาพสูงให้ภาพคมชัดมากขึ้น โอกาสในการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้จัดให้มีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ รุ่นใหม่ล่าสุด Voluson E8 ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ 3 มิติ 3 มุม ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น ทุกห้องตรวจมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว

 

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)


ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร

 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนแต่งงาน และวัยทอง
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVกลุ่มเสี่ยงในมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram with Ultrasound Breast
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก


รักษาทุกโรคของสตรี

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ให้การดูแลป้องกันและรักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง 3 มิติ ในการรักษาโรค
 • การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด

 

ดูแลสตรีตั้งครรภ์


ก่อนตั้งครรภ์


ช่วงตั้งครรภ์

 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)


คลอดบุตร

 • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด
 • เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ
 • ป้องกันกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู


การแพทย์ทางเลือก
กับ การผ่าตัดทางนรีเวช

 • โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ ขอแนะนำการผ่าตัดเปิดผนังท้องและการผ่าตัดผ่านกล้อง การแพทย์ทางเลือกที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่

ปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรีทุกช่วงวัยที่ 

ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคาร D (ดูแผนที่โรงพยาบาลกรุงเทพ)
เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 20.00 น.
โทร.02-310-3005 หรือ โทร.1719
แฟกซ์ 02-755-1685
Email: info@bangkokhospital.com

 ปัจจุบันผู้หญิงเป็นโรคภายในค่อนข้างมาก จากสถิติพบว่า ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไปมีโอกาสตรวจพบโรคเนื้องอกมดลูก ซีสต์รังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โดยโรคที่พบมากเป็นอันดับแรกคือ เนื้องอกมดลูก และที่น่าสนใจคือในผู้หญิง 10 คนจะพบผู้หญิงที่เป็นโรคภายใน 3 ถึง 4 คน โดย 3 ถึง 4 คนนี้มี 30 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษา เพราะฉะนั้นการใส่ใจตรวจภายในเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อพบความผิดปกติรีบพบสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ย่อมช่วยให้ตรวจพบได้เร็ว รักษาทันท่วงที และลดการลุกลามในอนาคต

สำหรับผู้หญิงในวัยที่มีประจำเดือน อาการปวดประจำเดือนที่ต้องเผชิญเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากมีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ไปจนถึงเรื้อรัง อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งคุณผู้หญิงควรใส่ใจเพื่อให้รับมือได้อย่างรู้เท่าทัน

ปัญหาภายในของคุณผู้หญิงนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยเฉพาะเนื้องอกมดลูกที่พบบ่อยในผู้หญิงและมีเพียงประมาณร้อยละ 20-30 ที่แสดงอาการ กว่าจะรู้ตัวขนาดของเนื้องอกอาจเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบกับอวัยวะใกล้เคียง ส่งผลให้อาการแย่ลงหรือการรักษามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การใส่ใจสัญญาณเตือนและรู้เท่าทันโรคนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

เรื่องภายในของคุณผู้หญิงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและหมั่นตรวจเช็ก โดยเฉพาะซีสต์รังไข่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิด เพราะบางครั้งอาจไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า รู้ตัวอีกครั้งแม้จะรักษาได้ก็ส่งผลกระทบกับร่างกายไปมากแล้ว  ดังนั้นการเข้าใจเรื่องซีสต์รังไข่และหมั่นสังเกตตนเองจึงเป็นหนทางของการป้องกันและรับมือได้อย่างถูกวิธี

การผ่าตัดมดลูกเป็นการผ่าตัดในสตรีที่พบมากเป็นอันดับแรก รองจากการผ่าตัดคลอด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษามักเกิดจากสาเหตุเนื้องอกมดลูกที่ในบางกรณีมีอาการเลือดประจำเดือนออกมาก ปวดท้องน้อย ซีด ปัสสาวะบ่อย อีกทั้งในกรณีเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งจะมีอาการคล้ายเนื้องอกมดลูก ทั้งหมดนี้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมากส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายตัดสินใจผ่าตัดมดลูก

แผลเล็ก เจ็บน้อย ลดโอกาสมีลูกยาก

เทคนิคใหม่ในการตรวจหา การตรวจหาเชื้อเอชพีวีโดยตรง สามารถตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ  ที่มีการติดเชื้อ  เมื่อเทียบกับการตรวจ  “แป็ปเสมียร์”  เทคนิคนี้จะตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งที่พบมากในผู้หญิง คือมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะพบได้ก็ต่อเมื่อต้องตรวจภายในเท่านั้น

มะเร็งปากมดลูก

Monday, June 5 , 2017 | Viewer: 3182

คร่าชีวิตผู้หญิงไทยถึง 7 คนต่อวัน และจากสถิติพบว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก เฉลี่ยปีละ 6,000 ราย

ทารกเกิดก่อนกำหนด

Friday, September 2 , 2016 | Viewer: 6253

ทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ การดูแลต้องอาศัยทีมแพทย์พยาบาลที่มีความชำนาญทางด้านทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ

10 โรคฮิตสาวใสวัยกลางคน

อย่าละเลย อาการปวดระดู

Monday, November 30 , 2015 | Viewer: 5079

เมื่อมีอาการปวดท้องน้อย โดยเฉพาะปวดท้องน้อยระหว่างมีระดูไม่ใช่เรื่องปกติ  และไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นอาการของ “โรคสำคัญ” ของคุณผู้หญิง

อบรมครรภ์คุณภาพ

Monday, November 30 , 2015 | Viewer: 8127

ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณแม่ที่มาฝากครรภ์ ทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร และหลังคลอดบุตร

โรคเนื้องอกมดลูก ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ถุงน้ำ หรือ ซีสต์ที่รังไข่ โรคมดลูกโตจากพังผืดในชั้นกล้ามเนื้อ อาการที่ควรระวัง และการรักษาที่ถูกวิธี ที่นี่

ภาวะคลอดก่อนกำหนด

Wednesday, October 21 , 2015 | Viewer: 3779

“การคลอดช่วงอายุครรภ์ 39 – 40+6 สัปดาห์มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบในทารกที่คลอดก่อนกำหนดน้อยที่สุดปวดจนสุดทน ประจำเดือนมาทีไร หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งถ้าเป็นสาวโสด ยังไม่แต่งงาน โอกาสที่ปวดประจำเดือนหรือปวดบริเวณท้องน้อย มีมากกว่าผู้หญิงที่มีลูกแล้วหรือเคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กที่ทันสมัย Advanced 3D Laparoscopic Surgery อย่างเช่น ผ่าตัดมดซีสต์ และ ผ่าตัดมดลูก ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว และหมดปัญหาหน้าท้องมีแผลยาวไม่สวยงาม

เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์

ไวรัสซิกา (Zika virus)

Friday, January 29 , 2016 | Viewer: 131339

ไวรัสซิก้านั้นเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิก้าไวรัสสามารถติดต่อได้จากยุงกัด

โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อปกป้องสุขภาพของมารดาและชีวิตของทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์และฝากครรภ์  เรียนรู้โรคภัยที่เกิดจากการตั้งครรภ์ต่างๆ

การฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ ค้นหาความเสี่ยงของการตั้งครรภ์เป็นพิษ สามารถที่จะตรวจพบอาการครรภ์เป็นพิษได้ตั้งแต่เนิ่นๆ  เรียนรูู้สาเหตุและวิธีรักษาครรภ์เป็นพิษ

HPV DNA Testing ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก