ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

 

เคยถามตัวคุณเอง และคู่ชีวิตของคุณไหมว่า ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ต้องประกอบด้วยอะไร? ความรักที่ยั่งยืน การงานที่มั่นคง หรือบ้านที่แสนอบอุ่น เคยรู้สึกไหมว่า ชีวิต... ยังขาดสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ที่เชื่อมโยงทุกปัจจัยของชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยลมหายใจเบาๆ ของชีวิตนัอยๆ ที่จะเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นแก้วตาดวงใจของคนสองคน

หากคุณแต่งงานมานานกว่า 1 ปี และมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแต่ยังไม่ตั้งครรภ์ แสดงว่าคุณกำลังอยู่ใน “ภาวะการมีลูกยาก” โดยหลักการแล้วแม้ว่าภาวะนี้จะไม่ใช่โรค แต่ก็เป็นปัญหาสำหรับคู่สมรสที่หวังอยากมีเจ้าตัวน้อย เพื่อความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพ” ตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสานฝันให้กับทุกคู่สมรส ด้วยทีมแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คอยให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร พร้อมห้องทดลอง ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปลอดเชื้อที่อยู่ในระดับสูงสุดของมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยระดับโลก ดังนี้

 • การคัดเชื้อเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination : IUI) เป็นการรักษาการมีบุตรยากที่สะดวก และประหยัด เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีปัญหาทางร่างกาย โดยเก็บน้ำเชื้อของฝ่ายชายในช่วงวันตกไข่ของฝ่ายหญิง แล้วใช้น้ำยาเพาะเลี้ยงคัดแยกเฉพาะอสุจิที่แข็งแรง และนำไปฉีดเข้าโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ดีขึ้น

 • กิ๊ฟท์ (Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT) เป็นการรักษาที่มีอัตราการตั้งครรภ์สูง โดยนำไข่ที่เจาะออกมาผสมกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชาย แล้วใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฎิสนธิภายในท่อนำไข่ของฝ่ายหญิง หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ “ซิฟท์ (Zygote Intrafallopian Transfer : ZIFT)” แต่จะทำให้ไข่เกิดการปฎิสนธิภายนอกแล้วใส่กลับเข้าไปในร่างกายของฝ่ายหญิง โดยดมยาสลบ และเจาะรูที่หน้าท้องสามตำแหน่ง

 • เด็กหลอดแก้ว หรือ ไอ.วี.เอฟ. (In Vitro Fertilization: IVF) เป็นการรักษาที่สะดวก ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องเจาะหน้าท้อง แต่ให้อัตราการตั้งครรภ์สูงใกล้เคียงกับการทำกิฟท์ โดยกระตุ้นไข่ให้สุขเต็มที่แล้วเจาะไข่ผ่านทางช่องคลอด และนำมาผสมเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน จนแบ่งตัวเป็นระยะ 4-8 เซลล์ หรือเลี้ยงจนเป็นระยะ “บลาสโตซีท” แล้วจึงนำมาใส่กลับเข้าโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด

 • การฉีดเชื้ออสุจิเพียงหนึ่งตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ หรืออิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI) เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีอสุจิน้อยมากจนไม่สามารถปฎิสนธิไข่ได้เอง หรือไม่มีตัวอสุจิเลย แต่อัณฑะยังคงมีการผลิตอสุจิอยู่ โดยนำเข็มแก้วเล็กๆ ฉีดอสุจิเพียง 1 ตัวเข้าไปในไข่ 1 ใบ แล้วเลี้ยงจนกลายเป็นตัวอ่อน และใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก

 • ห้องแล็ปพิเศษ

  • ตรวจตัวอ่อนโดย
   • การเพาะเชื้อ
   • การใช้เลเซอร์ในการฟักตัวอ่อน
  • ห้องแล็ปของเพศชาย
  • ตรวจวิเคราะเชื้อสุจิ
  • การเลือกเชื้ออสุจิ

 • การรักษา ขึ้นอยู่กับอาการของคู่สมรส โดยผ่านการตรวจร่างกายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เมื่อมาที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์จะตรวจหาจาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่

  1. ไม่มีการตกไข่
  2. ท่อนำไข่อุดตันหรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
  3. เชื้ออสุจิของฝ่ายชายอ่อน ตรวจนับด้วยคอมพิวเตอร์

จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามสาเหตุ อาทิ การให้ยากระตุ้นการตกไข่ การส่องกล้องผ่าตัด หรือคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก เมื่อรักษาเต็มที่แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณาการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม อาทิ เด็กหลอดแก้ว ต่อไป

บทความศูนย์รักษา


สอบถามเพิ่มเติมที่  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพ 

โทร. 1719 หรือ 0-2310-3014-5

 

 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก หรือภาวะการมีลูกยาก หาคำตอบเพื่อความสมบูรณ์แบบของชีวิตครอบครัว กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่นี่

คู่สมรสที่มีบุตรยาก การทำกิ๊ฟท์ให้ได้ผลสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยวิธีวิธีคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้คู่สมรสมากกว่าครึ่งสามารถมีบุตรได้

เรียนรู้เรื่องภาวะมีลูกยากกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ว่าสาเหตุที่มีลูกยาก มีปัจจัยอะไรบ้าง ทั้งสาเหตุจากฝ่ายชาย สาเหตุจากฝ่ายหญิง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1719