BangkokHospital BangkokHospital
BangkokHospital

Centers and Clinics /

แม่ และเด็ก

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และ ครอบครัว ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพจึงจัดตั้ง ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สุขภาพสตรี, ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, คลินิกเท้าผิดรูปในเด็ก และคลินิกพัฒนาการเด็ก เพื่อบริการและให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ที่สำคัญ ยังเน้นเรื่องของสุขภาพคุณแม่ นั่นคือการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีรวมถึงรู้เท่าทันโรคและการป้องกัน ก่อนเกิดโรคร้าย ที่ศูนย์สุขภาพสตรีจึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรักษาทุกโรคของสตรีทุกวัย นอกจากนี้ยังมีภาวะการมีบุตรยาก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคแต่ก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจ ให้กับหลายครอบครัว ซึ่งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากมีทีมแพทย์เฉพาะทาง อีกทั้งมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ช่วยในการเจริญพันธุ์หลากหลายวิธี เพื่อให้ทุกครอบครัวมีรอยยิ้มสร้างความสุข และช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้ลูกน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital