Telecare Clinic คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ


รวดเร็ว...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
เทคโนโลยีล้ำสมัย คลินิกใกล้บ้าน... ความอุ่นใจใกล้คุณ

    
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เราพร้อมจะดูแลท่านและคนที่ท่านรัก ด้วยบริการและการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานการแพทย์สากลที่ ‘Telecare Clinic’ คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทั้งหมดนี้ เราพร้อมให้บริการโดยมาตรฐานการรักษาพยาบาล โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ

    
กว่า 40 ปี ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้โอกาสนี้แนะนำให้ท่านรู้จัก ‘Telecare Clinic’ คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลด้วยราคาสบายใจ นี่คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่ได้ขยายบริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงและใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Telecare-Clinic02pngบริการที่ ‘Telecare Clinic’

    
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของคลินิกเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสะดวกสบาย พร้อมด้วยบริการที่มากกว่าความเป็นคลินิก ที่สำคัญเทเลแคร์คลินิกของเรามีบริการ ‘Telecare Consultation’ กับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัย และมีบริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และส่งพบแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ กรณีเป็นผู้ป่วยหนัก

    
นอกเหนือจากบริการข้างต้น เรามีความปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดและเป็นกันเองให้แก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการทุกท่าน คณะแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญของเราต่างได้รับการฝึกฝน และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถจากสถาบันฝึกอบรมทางการแพทย์ระดับโลก บุคลากรจำนวนมากจบการศึกษา และผ่านหลักสูตรแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และยุโรป

    
Telecare Clinic’ กับเทคโนโลยีการรักษาทางไกล หรือ เทเลเมดิซีน ที่เข้ามาช่วยในการให้คำปรึกษา โดยการเชื่อมโยงระบบเทเลแคร์กับศูนย์กลางเครือข่ายการแพทย์ของเราที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

 


การตรวจสุขภาพ


เทเลแคร์คลินิก พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน แพทย์จะให้เวลาในการพูดคุยอธิบายผลตรวจอย่างละเอียด และทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เราเน้นมอบให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมของสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมหากพบความผิดปกติ และชี้แนะแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไรให้สุขภาพของท่านดีกว่าเดิม อีกทั้ง เทเลแคร์คลินิก ยังมีบริการ "เทเลเมดิซีน" เทคโนโลยีการรักษาทางไกลที่เข้ามาช่วยในการให้คำปรึกษาโดยการเชื่อมโยงระบบเทเลแคร์กับศูนย์กลางเครือข่ายการแพทย์ของเราที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

     

 Tele Rehabilitation Clinic


โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการด้านการฟื้นฟู

  • ระบบประสาท ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • ผู้ป่วยอัมพาตหน้าครึ่งซีก
  • ระบบกระดูก ข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติด ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่
  • ระบบกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดคอ ปวดหลัง และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง
  • ระบบกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปวดจากกล้ามเนื้อยึดเกร็ง
  • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดกระดูกคอ กระดูกสันหลัง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก
  • การแนะนำการดูแลตัวเอง การออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อพยาธิสภาพของผู้ป่วย
  • การจัดหา จัดทำกายอุปกรณ์เสริมต่างๆ
  • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

Telecare-Rehapbilitation01png


การรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นการรักษาและฟื้นฟูร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติ มากที่สุด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อจากสาเหตุต่างๆ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องความพิการทางร่างกาย และซึ่งอาการเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยมาใช้บริการอย่างต่อ เนื่อง แต่ด้วยสภาวะการจราจรในปัจจุบันและทำเล ที่ตั้งของโรงพยาบาลต่างๆ มักอยู่ไกลจากที่พักอาศัย ทำให้การไปรักษาได้ไม่ต่อเนื่อง จึงฟื้นฟูได้ยากและช้า ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเห็นความสำคัญของการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขยายการให้บริการในส่วนของคลินิกเพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับ บริการของผู้ป่วย

Telecare-Rehapbilitation-Clinic02png

เทเลแคร์คลินิก คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่ที่ใกล้กับที่อยู่อาศัย โดยสามารถให้การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดที่ทันสมัย และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้การรักษาทางกายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีบริการ “เทเลคอนเฟอเรน” ที่สามารถให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยการเชื่อมโยงระบบ เทเลแคร์กับศูนย์กลางของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

ที่ตั้งของ ‘Telecare Clinic’ คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

  • เทเลแคร์คลินิก มีนบุรี 

          440 / 18-20 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
          เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
          โทรศัพท์ 0 2308 7170  โทรสาร 0 2308 7171


Telecare-Ram-mappng