ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (IMS)

ให้บริการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยมีทีมงานทั้งแพทย์ พยาบาล ที่มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ฮินดู, จีน มีบริการทั้งแบบผู้ป่วยนอกและรับรักษาไว้ใน รพ. เปิดให้บริการ 24 ชม. ให้บริการรักษาโรคทุกระบบ และบริการตรวจสุขภาพ

ความเคารพในควาามแตกต่างของผู้ป่วย นับเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่พร้อมให้การต้อนรับผู้ป่วยจากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการรักษา เราจึงออกแแบคลินิกให้เป็นบรรยากาศเดียวกับเจ้าของประเทศ เพื่อให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ประกอบด้วยศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น (JMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ (AMS) และศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (IMS) ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านแปลภาษา บริการต่ออายุวีซ่า และบริการตรวจคนเข้าเมือง

โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติกว่า 160 ประเทศทั่วโลก และยังคงได้รับการยกย่องว่าสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยนานาชาติช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ฟื้นตัวเร็วขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งใช้ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลน้อยลง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความใส่ใจเป็นหลัก

บริการพิเศษเฉพาะบุคคล

บริการด้านล่ามแปลภาษากว่า 24 ภาษา ช่วยให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติอุ่นใจราวกับอยู่บ้านของตัวเองด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และล่ามที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา รวมถึงบริการนัดหมายเวลา การให้ข้อมูลการตรวจรักษา บริการทางการแพทย์ การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การให้คำแนะนำด้านค่าใช้จ่าย และการแจ้งข่าวให้กับบุคคลที่ผู้ป่วยต้องการ

เราตระหนักดีว่าแต่ละวัฒนธรรมมีข้อกำหนดด้านอาหารแตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญในการจัดเตรียมอาหาร ห้องพัก และบริเวณโดยรอบเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณี ความชื่นชอบ และความเชื่อของผู้ป่วยต่างชาติแต่ละราย

การต้อนรับผู้มาเยือน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างถิ่น เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อประเพณีอันดีงามนี้ ผ่านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบความเอาใจใส่แก่ผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และรู้สึกผ่อนคลายตลอดเวลาขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้รับ มาตรฐานสากลในการตรวจและรับรองจาก Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ชั้น 2 โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร.1719

Email: info@bangkokhospital.com