ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น

โรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตราฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับชาวญี่ปุ่น เปรียบเสมือนทำการรักษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทีมแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนได้ดี ทำให้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และมั่นใจในการรักษาพยาบาลเหมือนอยู่ประเทศของตนเอง

  • ให้การบริการในกลุ่มของผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก ให้การบริการผู้ป่วยที่ไม่เป็น Emergency case และโรคเฉพาะทาง

  • ให้การบริการตรวจสุขภาพประจำปี ลูกค้าทั่วไปและบริษัท Contract

  • เป็นศูนย์กลางประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น ของโรงพยาบาลกรุงเทพ  • คำแนะนำสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพ (link)
  • ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services (link)สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ชั้น 2 โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทร. 0 2-3103257 หรือ โทร.1719 Fax: 0 27551261
Email: jpn@bangkokhospital.com