คลินิกสุขภาพเพศชาย (Male Wellness Clinic)

 

เอ็มดับบลิวคลินิก ให้การบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเพศชาย ที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) อย่างเป็นระบบ และมาตรฐาน เน้นการรักษาที่เหมาะสม ตรงความคาดหวัง หรือความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย ต่อสุขภาพระบบหัวใจ และหลอดเลือด ตลอดจนพยาธิสภาพ ของโรคทางด้านร่างกาย และจิตใจ สุขภาพทางเพศที่ดี และเหมาะสมอยู่ที่สุขภาพทางกาย และจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ ประกอบกับระดับความปกติ ของฮอร์โมนเพศ

ดังนั้น จึงมิใช่เรื่องแปลก ที่สมรรถภาพทางเพศ ย่อมบกพร่องไปบ้าง เมื่อย่างเข้าวัยทอง หรือสูงอายุ โดยเฉพาะ 50-60 ปีขึ้นไป เพศชายบางท่าน มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) ในวัยที่ยังไม่สูงมากนัก สาเหตุเนื่องมาจาก โรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ และโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ประกอบกับ มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จัด และหรือไม่ค่อยออกกำลังกาย เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุทางด้านร่างกาย นำไปสู่อาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศได้ แลมักจะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ถึง 80% ที่เหลืออยู่มักจะเป็นสาเหตุมาจากจิตใจ เช่น ความวิตกกังวล และโรคเครียด

การให้การรักษาด้านสุขภาพทางเพศ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การรักษาด้วยยาฮอร์โมน ยากินหรือยาฉีดเพิ่มขยายหลอดเลือดของอวัยวะเพศ การฉีดยาขยายหลอดเลือกเข้าที่แกนอัวยวะเพศ การใช้อุปกรณ์สูญญากาศ การผ่าตัดใส่อวัยวะเพศเทียมฝังไว้ในแกนอวัยวะเพศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อดูแลภาวะจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย


บทความคลินิกสุขภาพเพศชาย (Male Wellness Clinic)

 


 

วิดีโอคลินิกสุขภาพเพศชาย

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพเพศชาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 02-310-3009 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com