คลินิกเวชศาสตร์เดินทางและท่องเที่ยว

 

คลินิกเวชศาสตร์เดินทางและท่องเที่ยว

ให้บริการตรวจและรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทางเพื่อให้ผู้เดินทางมั่นใจได้ว่าการเดินทางจะดำเนินไปอย่างปลอดภัยและไร้กังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในขณะหรือหลังจากการเดินทาง คลินิกของเรายังให้การบริการรักษาโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อเขตร้อนที่อาจเกิดกับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยและยังบริการตรวจรักษาคนไทยที่ติดโรคมาจากต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ คลินิกสำหรับผู้เดินทางยังให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนที่ผู้เดินทางจะเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่นซึ่งอาจมีโรคที่แตกต่างไปจากโรคที่มีในประเทศไทย

เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวพร้อมให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้เดินทาง ดังนี้

  • วินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดจาการเดินทางหรือที่เกิดจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง

  • ฉีดวัคซีนก่อนการเดินทาง

  • ออกหนังสือรับรองทางการแพทย์ตามระเบียบขององค์การอนามัยโลกและตามระเบียบของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

  • ให้คำปรึกษาก่อนเดินทางเพื่อตรวจสภาพร่างกายและประเมินอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกเวชศาสตร์เดินทางและท่องเที่ยว
ชั้น 2 อาคาร W โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3100  หรือ โทร. 1719 Fax: 0 2310 3284
Email: info@bangkokhospital.com