ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ

การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุด มี ความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายสาขาวิชา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเอง


การก่อตั้งศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อกรุงเทพ จึง เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการสอนผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งการจัดหาบุคลากรเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง และให้บริการรักษาโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคของต่อมใต้สมอง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซี่ยมและโรคกระดูกพรุน

 

การบริการของศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ

1. เป็นศูนย์รวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์, รวมถึงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน นักโภชนาการ นักกิจกรรม เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเท้า

2. พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย (Quick Lab) ลดระยะเวลาในการรอผลการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจเลือดดังนี้ : FBS, Cholesterol, Triglyceride ,HDL , LDL , BUN, CRE, Uric Acidและมีการตรวจ POCT HGT , POCT HbA1c , POCT Microalbumin urine

โดยใช้ระยะเวลา 7 นาทีในการตรวจ

3. การตรวจหาการแข็งตัวของหลอดเลือดของหัวใจ หรือหลอดเลือดทั้งร่างกายเบื้องต้นด้วยเครื่องมือพิเศษ ABI ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

4. การตรวจวินิจฉัย และให้การป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวานได้ทันท่วงที อาทิเช่น การตรวจดูไข่ขาวในปัสสาวะโดยละเอียด Micro albumin urine , การตรวจจอประสาทตา, การตรวจดูน้ำตาลในเม็ดเลือดแดง (HbA1c) , การส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจ, ไต, ตา, ผ่าตัด และตรวจเท้า

5. การดูแลญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ได้รับการแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานจากภาวะก่อนเป็นเบาหวาน(Pre-Diabetes) โปรแกรมตรวจเช็คว่าเป็นเบาหวาน หรือเบาหวานแอบแฝงหรือไม่ โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และหลังรับประทานกลูโคส OGTT

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์เบาหวาน

1. ตรวจ POCT HGT , POCT HbA1c , POCT Microalbumin urine ใช้เวลาในการตรวจ 7 นาที
2. เครื่องบริหารอินซูลิน ตลอด 24 ชั่วโมง (Insulin pump)
3. การใช้ insulin แบบไม่ใช้เช็ม ( Comfort in )
4. เครื่องบันทึกค่าน้ำตาลตลอด 24 ชั่วโมง (CGMS)


 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ

ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร: 0 2- 7551129, 0 2-7551130 โทรสาร: 02-7551697
Email: BMCdm@bangkokhospital.com

จากข้อมูลของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติระบุว่า ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนเป็นเบาหวานและจะเพิ่มเป็น 313 ล้านคนในปี พ.ศ. 2583 อีกทั้งเบาหวานยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลกอีกด้วย

การป้องกันโรคเบาหวานด้วยการตรวจค้นหาภาวะ Pre Diabetes  จะเป็นหนทางที่จะลดการเกิดโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้าของผู้เป็นเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้สูญเสียคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะจากการสูญเสียอวัยวะส่วนนิ้วและเท้า

ลองสำรวจตัวเองหรือคนใกล้ชิดว่า มีอาการที่สงสัยว่าอาจมีอาการไทรอยด์ผิดปกติหรือไม่

การมองหารูปแบบการออกกำลังที่ช่วยเพิ่มความสนุกอย่างลีลาศ ไม่เพียงแต่ช่วยบำบัดฟื้นฟูร่างกาย ยังส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ชีวิต และสังคมให้กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เป็นอย่างดี

CGMS คืออะไร

Monday, December 19 , 2016 | Viewer: 2216

เครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง คือเครื่องมือที่ใช้วัดระดับน้ำตาลโดยการใช้ sensor ที่ติดไว้ที่ชั้นใต้ผิวหนัง

เครื่องมีการปล่อยอินซูลินพื้นฐาน (Basal Insulin) ตลอดทั้งวันช่วยลดปัญหา ทำให้ค่าน้ำตาลคงที่มากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าเครื่องอินซูลินปั๊ม Insulin Pump จะเป็นเครื่องมือช่วยผู้ป่วยเบาหวานได้ดี แต่ใช่ว่าจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้ทุกคน 

อินซูลินปั๊มจะเลียนแบบการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน ทำให้จะดับอินซูลินในร่างกายค่อนข้างคงที่

อินซูลินปั๊ม คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เลียนแบบการทำงานของตับอ่อนและทำหน้าที่ปล่อยอินซูลิน (Insulin) เข้าสู่ร่างกาย

Insulin Pump  “ปั้มแล้วดี...จึงบอกต่อ"

สมาคมโรคเบาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกรายได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจอันตรายถึงชีวิตได้

โรคเบาหวานเป็นโรคซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และผลจากการเป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งและมีการ ทำลาย ไต สมอง หัวใจ

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับเบาหวานมี 2 ประเภท คือ การตรวจน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา เรียกว่า HbA1c ( Hemoglobin A1c ) และการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง SMBG ( Self Monitoring of Blood Glucose )

 

40% ของคนไข้เบาหวานมีอาการปากแห้ง หากคุณเป็นโรคเบาหวาน คุณอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะปากแห้ง

นอกจากการกินยา และควบคุมอาหารแล้ว การออกกำลังกาย” ก็เป็นส่วนสำคัญมากอันหนึ่งที่ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นจนอาจจะสามารถหยุดยาเบาหวานได้ การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงได้

สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า "ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม" หรือทางการแพทย์ใช้คำว่า "ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี" กันพอสมควร แต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้ยินคำนี้ หรือเคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฮีโมโกลบิน เอ วัน ซีหรือเรียกกันสั้นๆ ติดปากว่า "เอ วัน ซี" A1C กัน

เคล็ดไม่ลับ ทานอาหารอย่างไรในหน้าร้อน สำหรับผู้เป็นเบาหวาน

เบาหวาน ในหน้าร้อน

Monday, April 10 , 2017 | Viewer: 2191

เข้าเดือนเมษายนทีไรทุกคนจะนึกถึงอุณหภูมิที่ร้อนระอุทะลุปรอท สำหรับกลุ่มท่านที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูงจะมีความอ่อนเพลียจากสภาวะความร้อนมากเป็นพิเศษต้องการการดูแลใส่ใจมากกว่าปกติ  ซึ่งถ้าดูแลไม่ดีอาจจะป่วยและเสียชีวิตได้

หากมองในเรื่องของสุขภาพแล้ว อาหารไหว้วันตรุษจีนส่งผลกระทบด้านลบต่อร่างกายได้เช่นกันหากไม่เลือกทาน เพราะฉะนั้นด้วยความปรารถนาดี โรงพยาบาลกรุงเทพจึงรวมอาหารไหว้วันตรุษจีนยอดนิยมที่ควรใส่ใจก่อนทาน เพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรคในทุกเทศกาล

มีคำถามจากผู้ใช้งาน "อินซูลินปั๊ม" Insulin Pump มากมาย เหล่านี้คือคำถามที่พบบ่อยจากเรา

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการลดความอ้วน

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเบาหวาน

ทำไมเราต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารที่มีคุณภาพ

นอกจากการกินยา และควบคุมอาหารแล้ว “การออกกำลังกาย” ก็เป็นส่วนสำคัญมากอันหนึ่งที่ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นจนอาจจะสามารถหยุดยาเบาหวานได้