ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ

โดยเน้นการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาแก่คนไข้ ความมั่นใจได้ในการบริการ และการดูแลที่มีคุณภาพ

 

ศูนย์ทันตกรรมมาตรฐาน JCI

 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรอง และการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้อง เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัย จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพ และความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพจึงจัดให้มีความพร้อมของทีมทันตแพทย์กว่า 100 คนที่มีเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้  


ทันตกรรมสำหรับครอบครัว 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมความงามที่ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพไม่เน้นแต่ฟันขาวที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ ริมฝีปาก เหงือก และส่วนประกอบ อื่น ๆ ของใบหน้า ดังนั้นเพื่อให้บรรลุถึง 'รอยยิ้ม ที่สมบูรณ์แบบ  การออกแบบรอยยิ้ม ที่ครอบคลุมและการวางแผนการรักษาอย่างละเอียดมีความสำคัญ อย่างมาก ทันตแพทย์ทันตกรรมความงามของเราอยู่ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในประเทศที่มีความกระตือรือร้น ที่จะนำเสนอ การรักษา ความงาม ที่มีคุณภาพตามความคาดหวังของผู้ที่มารับบริการ

 

บริการทันตกรรมความงามจะรวมถึง

  • การฟอกสีฟัน
  • ครอบฟัน และ สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน

ทันตกรรมเฉพาะทาง 

ทันตกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการพิเศษโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูง เราทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญในการดูแลแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย และมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

 

บริการทันตกรรมเฉพาะทางจะรวมถึง 

  • Computerized Guided Implant Surgery
  • Solutions to Dental Phobia
  • Invisalign
  • Fresh Breath Clinic
  • Appliances for Sleep Apnea

 


บทความศูนย์ทันตกรรม


 

สอบถามเพิ่มเติมที่:

ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 2 
อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47) 

วัน-เวลาทำการ: 
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. 

โทร. 0 2755 1335 หรือ โทร.1719 
อีเมล: info@bangkokhospital.com