ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพ


โรคไตวาย

คือ ภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ ปกติไตจะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกทางปัสสาวะ ดังนั้น ภาวะไตวายก็คือ ภาวะที่ไตจะไม่สามารถขับของเสียรวมทั้งเกลือแร่ต่าง ๆ ออกมาทางปัสสาวะได้ ของเสียเหล่านั้นก็จะคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือด ภาวะไตวายโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลง เช่น คนไข้มีอาการความดันโลหิตต่ำอยู่ในภาวะช็อกนาน ๆ หรือคนไข้ที่เสียเลือดมาก ๆ แต่ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานปกติได้ ส่วนภาวะไตวายเรื้อรังนั้นเป็นโรคที่มีการทำลายของเนื้อไตอย่างช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง จนไตไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติ

ถ้าผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว การตรวจพบในระยะแรกและให้การรักษาอย่างถูกต้องนั้น จะทำให้สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ข้อควรปฏิบัติ คือ ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ที่พบบ่อย ๆ คือ คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเอง หรือไปรักษาด้วยยาจีน ยาสมุนไพร  ซึ่งยาบางชนิดพบว่าส่วนผสมบางอย่างทำให้ไตนั้นเสื่อมสมรรถภาพอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการพบแพทย์ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลโรคไตวายเรื้อรังศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพ
 

มีบุคลาการทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือด ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ และมีพยาบาลไตเทียม ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง มีวิธีการรักษาอย่างไร


ในปัจจุบันมีการรักษาไตวายเรื้อรังทั้งหมด 3 วิธีคือ

 1. การรักษาทั่วไป เพื่อชะลอการเสื่อมของไต
 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 6 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 02-3103277, 02-3101277 (ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719

Email: info@bangkokhospital.com


การบริการ

 • การฟอกเลือดประจำ
 • การฟอกเลือดฉุกเฉินนอกเวลา
 • การฟอกเลือดแบบ Mobile สำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้อง ICU,CCU
 • การฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
 • การรักษาโดยใช้เครื่องฟอกเลือดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยวิกฤต (Continuous Renal Replacement Therapy)  
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ต้องการฟอกเลือดเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลสามารถนัดเวลาพิเศษได้
 • การผ่าตัดปลูดถ่ายไต
 • เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 7.00-17.00น. และให้บริการฉุกเฉินนอกเวลา 24 ชั่วโมง

 

อัตราค่าบริการ

 ประเภท
 อัตราค่าบริการ/ ครั้ง
 ผู้ป่วยประจำ  3,500 - 3,700 บาท ต่อครั้ง
 ผู้ป่วยใน  4,400 - 6,200 บาท ต่อครั้ง
 ผู้ป่วยในที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต  6,600 - 7,400 บาท ต่อครั้ง 


หมายเหตุ
:

 • สิทธิข้าราชการหรือกรมบัญชีกลาง เบิกได้ 2,000 บาท และ ชำระส่วนเกิน
 • สิทธิประกันสังคม เบิกได้ 1,500 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไตวายเรื้อรังและมีสมุดประกันตน) และชำระส่วนเกิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 6 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 02-3103277, 02-3101277 (ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719

Email: BMCHemo@bangkokhospital.com


ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องผู้ป่วยจัดเป็นสัดส่วน โดยเป็นห้องเดี่ยวทุกห้อง(Privacy) จำนวน 15 ห้อง ภายในห้องมีทีวี และ โซฟา สำหรับ ญาติผู้ป่วย ทุกห้อง
 • ระบบเตียงไฟฟ้าปรับได้ 3 ระดับ
 • ทีวี LED ขนาด 42 นิ้ว พร้อมด้วยเคเบิ้ลทีวี 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น อาหรับ)
 • ปุ่มฉุกเฉินสำหรับกดเรียกพยาบาล
 • ห้องพิเศษป้องกันการติดเชื้อ 1 ห้อง
 • เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลนำเข้าจากต่างประเทศ

  • เครื่อง Fresenius จากเยอรมนี
  • เครื่อง Nikkiso  จากญี่ปุ่น


ซึ่งได้รับการตรวจบำรุงรักษาจาก Technician ของบริษัท และเจ้าหน้าที่ชีววิทยาวิศวกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกเดือน • ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดเป็นระดับ Ultrapure water ที่ได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ของ AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) และได้รับการรับรองโดยสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา


โดยมีการตรวจสอบบำรุงรักษา คุณภาพน้ำบริสุทธิ์ คุณภาพของอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ และ ระบบการฆ่าเชื้อจาก Technicianของบริษัท และเจ้าหน้าที่ชีววิทยาวิศวกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นประจำสม่ำเสมอ • ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยระบบที่เรียกว่า Universal precaution
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
 • อายุรแพทยโรคไต (Nephrologists) ที่ผานการอบรม Fellowship Program และไดรับวุฒิบัตร เปนแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคไต
 • พยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมเฉพาะทางไตเทียมและเป็นพยาบาลที่สอบไดประกาศนียบัตรพยาบาลผูเชี่ยวชาญ ดานการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมซึ่งรับรองโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ HA JCI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 6 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 02-3103277, 02-3101277 (ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719

Email: BMCHemo@bangkokhospital.com