คลินิกฝังเข็มและนวดแผนจีน

สุขภาพแข็งแรงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทางเลือกใหม่ในการบำบัดรักษาโรคโดยไม่ใช้ยา

 

อะไรคือ การรักษาแบบแพทย์แผนจีน?

 

          การแพทย์แผนจีน คือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาแบบองค์รวมที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 2,000 ปี มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ตั้งแต่การตรวจและวินิจฉัยโรค และการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การตรวจแมะชีพจร ดูสีหน้า ดูลิ้น ดูฝ้าที่ลิ้น กลิ่นเฉพาะตัวของผู้ป่วย ซึ่งสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีนได้ และนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย แม้มาด้วยโรคเดียวกัน แต่ได้รับการรักษาที่แตกต่างกัน

          ความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของร่างกาย ขึ้นอยู่กับ “สมดุล” และความกลมกลืนของสิ่งแวดล้อมภายนอก และสภาพจิตใจในร่างกาย เมื่อใดที่ร่างกายขาดความสมดุล ก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยตามมา

          การแพทย์แผนจีนเชื่อว่ามนุษย์มีพลังงานแห่งชีวิต 2 อย่าง ที่เรียกว่า “ชี่” (Qi) และ “เลือด” (Xue) ไหลเวียนทั่วร่างกายผ่านตามทางเดินของเส้นลมปราณหลักทั้งหมด 14 เส้น ซึ่งในแต่ละเส้นจะเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ชี่และเลือดจะเป็นตัวให้พลังแก่อวัยวะต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


คลินิกฝังเข็มและนวดแผนจีน 
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ 
โทร. 0-2755-1905-6
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.