ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ส่องกล้องลำไส้

 

มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพระดับสากล วิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการฉับไวและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เริ่มทวีความรุนแรงและเพิ่มความยากลำบากในการรักษาและการดูแล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่กำลังกายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้ง ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เข้ามารองรับสภาพของปัญหานั้นอย่างเป็นระบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างจากโรคบางโรคได้ โดยใช้ความใส่ใจดูแลตัวเอง ภายใต้คำแนบนำของแพทย์เฉพาะระบบ และการรักษาที่พบในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับความเข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาที่ตรงแนวทาง

การบริการครบวงจร

 

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
 • ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารที่ Endoscopy Center ศูนย์ส่องกล้องครบวงจร 4
 • ตรวจส่องกล้องลำไส้
 • รักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง Laparoscopic Surgery ครอบคลุมถึงการดูแลฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
 • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี
 • ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต โดยท่านสามารถติดต่อศูนย์เพื่อปรึกษาแพทย์หรือใช้บริการได้ทันที

 

ท่านสามารถพบแพทย์ที่ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ในกรณีดังนี้

 

 • สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา 
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

 

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

 

เทคโนโลยีทันสมัย

 

 • การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยไม่ต้องดื่มหรือฉีดสารทับรังสี 

Ultrasonography เช่น Ultrasound upper abdomen ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต

 • การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยดื่มหรือฉีดสารทึบรังสี

  • การตรวจ Barium swallowing การตรวจดูการกลืนและการสำลัก ตรวจดูการบีบตัวของหลอดอาหาร ตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร
  • การตรวจ Upper GI การตรวจดูระบบการกลืนอาหาร หลอดอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารทั้งหมด และลำไส้เล็กส่วนต้น
  • การตรวจ Long GI การตรวจดูระบบการกลืนอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทั้งหมด ดูการอักเสบของลำไส้เล็กและความผิดปกติอื่นๆ
  • การตรวจ BE (Barium Enema) ตรวจดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ 

 • Computerrised Tomography (Spiral CT Scan) และ Magnetic Resonance Imaging (MRI)

 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่องกล้องลำไส้เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัด 

  • Gastroscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและส่องกล้องลำไส้เล็กส่วนต้น
  • Colonoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของลำไส้ใหญ่
  • Sigmoidoscopy การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
  • Polypectomy การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • EVS, EVL (Endoscopic variceal treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร โดยการฉีดยาหรือรัดเส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง
  • PEG (Percutaneous endoscopic gastrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้องเข้ากระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้องเพื่อหลีกเลี่องการผ่าตัด 
  • Diagnostic RECP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนโดยการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด เช่น นิ่วในท่อน้ำดี มะเร็งของท่อน้ำดี ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง ฯลฯ
  • Therapeutic ERCP (Sphincterotomy, Stone extraction) การตรวจรักษาท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง 

 • GI Pathology การตรวจทางพยาธิสภาพที่แม่นยำ

 • Intervention Radiology การใช้เทคนิคทางเอกซเรย์ในการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

  • TOCE (Transcatheter oily chemo-embolization) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป มักกระทำโดยรังสีแพทย์ โดยการสอดสายขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดแดงตับ เพื่อเข้าไปถึงก้อนมะเร็งโดยตรงเพื่อใส่ยาเคมีเข้าไปที่ก้อนมะเร็ง พร้อมทั้งอุดเส้นเลือดหลักที่เข้าไปเลี้ยงก้อนมะเร็งด้วยในการรักษาเพื่อยืดเวลา ในบางกรณีเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงและไม่กระจายไปที่อื่น อาจจะผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเลยก็ได้
  • FNA (Fine needle aspiration) และ Liver Biopsy การดูดและเจาะตับ เพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ ในกรณีที่มีก้อนในตับสงสัยเป็นมะเร็งตับหรือมีการอักเสบของตับ

 • การตรวจ Urea Breath Test ใช้ในการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H.pylori) ปัจจุบัน พบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้มะเร็งของกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นหารตรวจจากลมหายใจโดยไม่ต้องส่องกล้อง (วัดปริมาณของ 13C)

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ เกี่ยวกับ ส่องกล้องลำไส้ และ ส่องกล้องทางเดินอาหาร
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์     08.00 – 19.00 น.                    
                 เสาร์-อาทิตย์  08.00 – 15.00 น. 
โทร. 0 2310 3403

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

ไส้ติ่ง เป็นโรคปวดท้องอักเสบเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุด เกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทางการแพทย์มักบอกต่อกันว่าเป็นโรคที่ควรระวังเป็นพิเศษ เพราะมีอาการได้หลายแบบ

 “นิ่วในถุงน้ำดี” (Gall stone) เป็นโรคในระบบทางเดินน้ำดีที่พบได้บ่อยที่สุด คือ 10-20 % ของประชากรหลายคนไปทำอัลตร้าซาวน์พบนิ่วชนิดนี้

ริดสีดวงทวาร Hemorrhoids

Friday, July 22 , 2016 | Viewer: 13652

สำหรับจุดที่เกิดขึ้นบริเวณปากรอยย่นของทวารหนัก ชนิดที่สามารถมองเห็นและคลำได้ หลอดเลือดที่โป่งพองจะถูกคลุมด้วยผิวหนังจึงอาจเกิดความเจ็บปวดได้เพราะผิวหนังมีปลายประสาทรับความรู้สึก

การใช้ยารักษาคล้ายกับการรักษาโรคกรดไหลย้อน (GERD) รวมถึงการผ่าตัดในรายที่จำเป็น

โรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ คือโรคที่เกิดจากการที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารจน ถึงลำคอและกล่องเสียง

อาการของภาวะการไหลย้อนที่กระเพาะอาหาร

ภาวะการไหลย้อนที่กระเพาะอาหารนี้มักเกิดกับทารกและมักจะหายไปเองเมื่อเจริญเติบโตขึ้น มีจำนวนน้อยมากที่จะมีภาวะนี้อยู่

โรคกรดไหลย้อน

Friday, March 25 , 2016 | Viewer: 33024

โรคกรดไหลย้อนจะพบได้มากใน ทุกกลุ่มอายุ แต่ที่พบมาก และมักจะมีอาการรุนแรงจะเป็นกลุ่มคนอ้วน ยิ่งกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ยิ่งมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น

วิธีการตรวจภาวะการไหลย้อนที่กระเพาะอาหาร

การรักษาขึ้นอยู่กับอาการและอายุของผู้ป่วย แพทย์อาจจะแนะนำให้ทานยาเพื่อลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหารในระยะเบื้องต้น

อาการสำคัญในผู้ใหญ่คือการเจ็บหน้าอกบ่อยๆ (heartburn) มีลักษณะการเจ็บบริเวณหน้าอก ด้านหลังซี่โครงหน้าอก บริเวณกลางท้อง หรือจุกแน่นขึ้น

หากท่านมีอาการของโรคกรดไหลย้อนและใช้ยาลดกรดหรือยาอื่นในกลุ่ม PPI มานานกว่า 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้น ท่านอาจจะพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

GERD ในเด็กเป็นอย่างไร?

Friday, July 17 , 2015 | Viewer: 3319

สิ่งที่ยากและสำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยและระบุว่าเด็กเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ ความแตกต่างระหว่างภาวะปกติ ภาวะไหลย้อนกลับระดับปกติ

GERD คืออะไร?

Friday, July 17 , 2015 | Viewer: 2565

Gerd คือภาวะไหลย้อนกลับ(GER) ที่มีระดับความรุนแรงสูงเนื่องจากเกิดภาวะไหลย้อนกลับบ่อยและเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ

ท้องผูก เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้ 

แนะคนไทยเฝ้าระวัง “ไขมันเกาะตับ” สาเหตุไตวายคร่าชีวิต พร้อมโชว์ประสิทธิภาพเครื่องวัดความยืดหยุ่นของตับ 

คือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ โดยอาจมีเพียงการสะสมของไขมันอย่างเดียว 

ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบบีเรื้อรัง (Chronic Hepatitis B) มากกว่า 240 ล้านคน คุณเป็น 1 ในนั้นหรือไม่ ?