ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด นักกิจกรรม บำบัด นักแก้ไขการพูด บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้:

 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต

 • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

 • โปรแกรมบำบัดผู้ใหญ่และเด็ก

 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด

 • เวชศาสตร์การกีฬา

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

 • โปรแกรมบำบัดด้วย ธาราบำบัด การออกกำลังกายในน้ำสำหรับปัญหาโรคข้อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท

 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ

 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย

 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า

 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์

 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง

 • การบำบัดด้วยธาราบำบัด

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด

 • กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke

 • กิจกรรมบำบัดในเด็ก

 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย

 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน

 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active

 

บทความศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
โทร. 1719 Email: info@bangkokhospital.com