คลินิกความจำ (Memory)


สมองที่ถูกใช้งานหนักโปรแกรมอาจบกพร่อง ตรวจเช็กสมอง อวัยวะที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเฉพาะด้านความจำ

 

คลินิกความจำ (Memory Clinic) ให้บริการรักษาดังนี้ 

- การตรวจหาความผิดปกติของสมอง ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ตรวจสมรรถภาพความจำถดถอย ด้วยเทคโนโลยี Pittsburgh Compound
- แพคเกจประเมินศักยภาพการจำ Cognitive Assessment

 

 

 

บทความคลินิกความจำ

 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)

โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0 2310 3012

Email: info@bangkokhospital.com