ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย

 

"เพราะทุกนาที หมายถึง ชีวิต
เราพร้อมดูแลคุณ ตลอด 24 ชม."

ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเฉพาะทาง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต โดยการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 106 เตียง ซึ่งมีการจำแนกการดูแลเฉพาะด้าน ภายใต้การดูแลโดยแพทย์และพยาบาล ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ความรวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยกรุงเทพได้จัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายร่วมกับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพเป็น Referral Center ของผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศและต่างประเทศ มีความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลต่างๆมายังศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ จะได้รับการประเมิณอย่างละเอียดและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะโรค เช่น แพทย์โรคหัวใจ จะดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างใกล้ชิดในรถ Mobile CCU ( ห้องอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่) ผู้ป่วยทุกรายที่มาถึงศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพจะได้รับการดูแลทันทีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคสาขาต่างๆที่ผู้ป่วยรายนั้นมีความต้องการ ( Specialist on Arrival ) และการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา จะมีรังสีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการตรวจรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลา

มั่นใจ…ในการอภิบาลที่พร้อมสรรพ

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 


จำนวน 31 เตียง โดยแบ่งเป็น

 

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU)

 

   

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทารก (NICU)

 

       

 

ให้บริการทางการแพทย์ ครบวงจร ตลอด 24 ชม.

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อลดความสูญเสียในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรัก โดยให้การรักษาด้วยความพร้อมและรวดเร็วทันเวลา            

นอกจากความพร้อมของบุคลากรแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์อันทันสมัยเปี่ยมประสิทธิภาพสูง และยังมีทีมสนับสนุนที่พร้อมให้บริการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และฉุกเฉินทันที ได้แก่

  • ห้องหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Center)

  • ห้องผ่าตัด (Surgery Suites)

  • หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Critical Care Unit)

  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และธนาคารเลือด (Lab and Blood Bank)

  • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง (24-hour CT scan and MRI)

 

อุ่นใจ…ในทีมแพทย์เฉพาะทางมืออาชีพ 

นอกเหนือจากนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันทีทุกระบบ เช่น

             • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                      • ประสาทศัลยแพทย์

             • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ                     • ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง

             • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก                • ศัลยแพทย์ตกแต่ง

             • ศัลยแพทย์ทั่วไป                                 • วิสัญญีแพทย์

             • รังสีแพทย์                                         • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ

             • แพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ         • กุมารศัลยแพทย์

 

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาวะวิกฤต ตลอด 24 ชม.

  • หน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ (Mobile CCU, ICU)


ด้วยศักยภาพหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ที่พร้อมสรรพด้วยยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการกู้ชีพครบครัน ยกระดับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินแบบครบวงจร นำผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดมั่นใจได้ในหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน ดุจโรงพยาบาลเคลื่อนที่

  • รถมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉิน (Motorlance)


ในสภาพการจราจรที่ติดขัดมากของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้จัดให้มีรถมอเตอร์ไซด์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด และให้การรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อยืดระยะเวลานาทีชีวิตให้นานพอที่จะรอรับความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่

  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ (Air Ambulance)


โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Air Ambulance Service) ด้วยความรวดเร็ว ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการรับรองจากสถาบัน EURAMI

  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำ (Hydrolance)


โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย


"โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตตลอด 24 ชม. ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้าย สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบครบวงจร ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ"

 

เราพร้อมดูแลคุณ ตลอด 24 ชม. โทร.1719