ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ

 

อุบัติเหตุและ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบนท้องถนน บ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นหากไม่ได้รับการช่วยชีวิตหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมส่งผลร้ายตามมา ซึ่งหมายถึงการสูญเสียชีวิตหรือพิการนั่นเอง...!!


ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) หรือ บีอีเอส จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยวิกฤต และส่งส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านโรงพยาบาล ทีมแพทย์ และพยาบาลประจำโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมด 14 แห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับคนไข้

Bangkok Emergency Services Network Transport System


โดย นพ.อัญฤทธิ์ แสงจรัสวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ฉุกเฉินเครือข่าย เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยว่า หลังจากจัดตั้ง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ แล้ว ได้พัฒนาการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่แค่ทางรถพยาบาลอย่างเดียว แต่ยังมีทางเรือพยาบาล เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และมอเตอร์ไซด์ จึงเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ครบวงจรทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เดิมทีเราเน้น ระบบฉุกเฉิน (Emergency Medical System ; EMS) หรือ “อีเอ็มเอส” แต่ปัจจุบันเพิ่มการเคลื่อนย้ายระหว่างโรงพยาบาลขึ้นมาอีกรูปแบบ หนึ่ง คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล (Inter-facility transfer) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ เพราะมีเครือข่ายต่างจังหวัดมากขึ้น ทำให้การเคลิ่อนย้ายผู้ป่วยเร็วขึ้น สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพ

Camps BES
จากการพัฒนามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการรับรองจาก มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของอเมริกา หรือ “CAMTS” (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศที่ใช้กันเกือบทั้งอเมริกาในการควบคุมคุณภาพของการใช้บริการในเรื่องความปลอดภัย เช่น รถพยาบาลรับคนไข้มาแล้วต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งศูนย์ฯ มีมาตรฐานการเคลื่อนย้ายทางน้ำด้วย และได้รับรองเป็นแห่งแรกของโลก โดยใช้เรือสปีดโบทที่ออกแบบ มีเตียงคนไข้ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหมือนรถพยาบาลทุกอย่างแต่ลอยน้ำได้ จึงทำให้มาตรฐานการแพทย์อเมริกา หรือ CAMTS เกิดความประทับใจและจะนำเอาไปใช้เป็นมาตรฐานต่อไป


หากเอ่ยถึงจุดเด่นของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) แน่นอนว่าเมื่อมีการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ครบวงจรแล้ว ดังนั้นไม่ว่าคนไข้จะได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในรูปแบบใดก็สามารถช่วยเหลือได้ทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมเสริมเป็นหมอเฉพาะทาง เช่น หมอโรคหัวใจ ที่สำคัญมี “เครื่องเอคโม” (ECMO) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปั๊มเลือดแทนการบีบตัวของหัวใจร่วมกับทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนทดแทนปอด ที่อาศัยหลักการเดียวกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด ซึ่งปกติแล้วรถพยาบาลสามารถเคลื่อนย้ายคนไข้ได้ทุกโรคที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ศูนย์ฯ มีเครื่องเอคโมเป็นจุดแข็ง เพราะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดได้ด้วย


นอกจากนี้ยังมี “รถ Mobile CT & Stroke Treatment Unit” หรือ “หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่” ซึ่งสามารถสแกนศีรษะได้ เช่น ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ เป็นกลุ่มที่มีเวลาจำกัดมาก หากให้ยาละลายลิ่มเลือดไม่ทันผลที่เกิดขึ้น คือคนไข้จะกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิต แต่ถ้าได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันอาการก็จะดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติได้ แต่เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดมาก กว่าคนไข้จะมาถึงโรงพยาบาลและกว่าจะมีการเตรียมพร้อมบางครั้งอาจสายไป ฉะนั้นถ้านำเครื่องซีทีสแกนใส่ไว้ในรถพยาบาลจะสามารถสแกนศีรษะและให้ยาละลายลิ่มเลือดคนไข้ได้เลยตั้งแต่อยู่หน้าบ้าน


BES - i Lert U

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีที่มี “call center” เมื่อลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผ่านระบบจีพีเอสกับทางโรงพยาบาลแล้ว หากโทรศัพท์เข้ามาก็จะทราบทันทีว่าผู้ป่วยเป็นใครและมีพิกัดบ้านอยู่ที่ใด เพื่อลดระยะเวลาการถามลงไป จากนั้นประสานโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยให้ส่งรถพยาบาลไปรับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นโหลดฟรีสำหรับสมาร์ทโฟนชื่อ “BES ilertu” เพื่อช่วยให้รู้พิกัดและข้อมูลของผู้ป่วยเมื่อมีการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชัน ซึ่งยังให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปอีก เช่น คนไข้มีอาการชักหรือเจ็บหน้าอกต้องทำอย่างไร เป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับมีคลิปวิดีโอการปฐมพยาบาลให้ชมด้วย
ฉะนั้นภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็นอะไรที่เร่งด่วนมาก ถ้าไม่วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนหากเกิดเหตุขึ้นจริงๆ จะคิดอะไรไม่ออกว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร การวางแผนล่วงหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้คนไข้หรือบุคคลทั่วไปเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น แค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้เพื่อรับคำแนะนำหรือลงทะเบียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนเชื่อว่าสามารถช่วยได้มาก เพราะทุกวินาทีมีค่าสำหรับชีวิตจริงๆ... 

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) โทร.1724    

“โรคลมแดด” หรือทางการแพทย์เรียกว่า “ฮีทสโตรค” (Heat Stroke) ปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด 56 ราย 40% เสียชีวิตในบ้านพัก เพราะอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท

 

ข้อเคลื่อน (Dislocation) คือ การหลุดของข้อออกจากตำแหน่งปกติ ทำให้เยื่อหุ้มข้อนั้นมีการฉีกขาดหรือมีการยึดของกล้ามเนื้อ 

 

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจหรือหายใจเฮือก

 

 

BDMS Emergency Services

Friday, March 2 , 2018 | Viewer: 334