ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯครอบคลุมทุกมิติการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติ เข้าถึงทุกพื้นที่ทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และน่านฟ้า
โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤติ

 

What will happen When you call BDMS Alarm Center? 

What will happen When you call BES?

 1. Emergency Medical Services : Thailand Domestic Calls 1724

  • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษา
  • ทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • แนะนำแผนการรักษา วินิจฉัยและประเมินอาการผู้ป่วย พร้อมประสานงานส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลปลายทาง
  • วางแผน ประเมินสภาพพื้นที่ในการเข้ารับส่งผู้ป่วย และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้สุด และที่มีศักยภาพในการรับดูแลผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว

 2. Inter-facility Transfer of Patients: Transportation Logistic “bed-to-bed”

  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้าย บนรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Helicopter Emergency Medical Service), Air Ambulance, Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) ทั้งในและต่างประเทศ
  • ประสานงานส่งต่อข้อมูล และแผนการรักษาผู้ป่วยให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลที่รอรับผู้ป่วย เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาต่อไป


 3. Medical Escort

  • ให้คำปรึกษา ประเมินข้อมูล และประสานงานในการส่งผู้ป่วยเดินทางกลับ
  • วางแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติเดินทางกลับประเทศ โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างเดินทางภายใต้เงื่อนไขทางการ แพทย์

 4. Access to High Quality Healthcare Providers:

  • มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วย “มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศของอเมริกา (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS)
  • บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Trauma Care Network
  • บริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ


ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ... ฉับไว พร้อมช่วยทุกนาที ชีวิต

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) หรือ บีอีเอส ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ ผู้ป่วยวิกฤต ให้บริการครบวงจรแบบ One Number, All Access พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงที่ เบอร์โทร.1724 ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพื้นที่ใดของประเทศไทย หรือประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา ประเมินอาการ และวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีที่ได้รับการติดต่อเข้ามา พร้อมประสานงานทีมเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยไป ยังจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด และส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลที่ใกล้สุด ซึ่งสามารถรองรับและดูแลชีวิตผู้ป่วยตามอาการฉุกเฉินหรือวิกฤติได้อย่างทันท่วงที ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวดเร็ว และปลอดภัย

BDMS Alarm Center

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบทุกด้าน ทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และน่านฟ้า
COVERAGE AREA | Asia – Pacific – Europe - America

BDMS Alarm Center in 2017


 • จำนวนบริษัทประกันที่ใช้บริการกว่า 12,000 ครั้ง
 • มอเตอร์ไซค์พยาบาลฉุกเฉิน Motorlances (Motorcycle Ambulances)
 • เรือพยาบาลฉุกเฉิน Hydrolances (Boat Ambulance)
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ Ground Ambulances at Bangkok Hospital Headquarters
 • รถพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลเครื่อข่าย Ground Ambulances in all BDMS network hospitals
 • เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน Helicopter Emergency Medical Service (Sky ICU)
 • Air Ambulances


จากการพัฒนามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการรับรองจาก มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของอเมริกา หรือ “CAMTS” (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศที่ใช้กันเกือบทั้งอเมริกาในการควบคุมคุณภาพของการใช้บริการในเรื่องความปลอดภัย เช่น รถพยาบาลรับคนไข้มาแล้วต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งศูนย์ฯ มีมาตรฐานการเคลื่อนย้ายทางน้ำด้วย และได้รับรองเป็นแห่งแรกของโลก โดยใช้เรือสปีดโบทที่ออกแบบ มีเตียงคนไข้ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหมือนรถพยาบาลทุกอย่างแต่ลอยน้ำได้ จึงทำให้มาตรฐานการแพทย์อเมริกา หรือ CAMTS เกิดความประทับใจและจะนำเอาไปใช้เป็นมาตรฐานต่อไป


หากเอ่ยถึงจุดเด่นของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) แน่นอนว่าเมื่อมีการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ครบวงจรแล้ว ดังนั้นไม่ว่าคนไข้จะได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในรูปแบบใดก็สามารถช่วยเหลือได้ทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมเสริมเป็นหมอเฉพาะทาง เช่น หมอโรคหัวใจ ที่สำคัญมี “เครื่องเอคโม” (ECMO) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปั๊มเลือดแทนการบีบตัวของหัวใจร่วมกับทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนทดแทนปอด ที่อาศัยหลักการเดียวกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด ซึ่งปกติแล้วรถพยาบาลสามารถเคลื่อนย้ายคนไข้ได้ทุกโรคที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ศูนย์ฯ มีเครื่องเอคโมเป็นจุดแข็ง เพราะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอดได้ด้วย


นอกจากนี้ยังมี “รถ Mobile CT & Stroke Treatment Unit” หรือ “หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่” ซึ่งสามารถสแกนศีรษะได้ เช่น ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ เป็นกลุ่มที่มีเวลาจำกัดมาก หากให้ยาละลายลิ่มเลือดไม่ทันผลที่เกิดขึ้น คือคนไข้จะกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิต แต่ถ้าได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันอาการก็จะดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติได้ แต่เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดมาก กว่าคนไข้จะมาถึงโรงพยาบาลและกว่าจะมีการเตรียมพร้อมบางครั้งอาจสายไป ฉะนั้นถ้านำเครื่องซีทีสแกนใส่ไว้ในรถพยาบาลจะสามารถสแกนศีรษะและให้ยาละลายลิ่มเลือดคนไข้ได้เลยตั้งแต่อยู่หน้าบ้าน


BES - i Lert U

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีที่มี “call center” เมื่อลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผ่านระบบจีพีเอสกับทางโรงพยาบาลแล้ว หากโทรศัพท์เข้ามาก็จะทราบทันทีว่าผู้ป่วยเป็นใครและมีพิกัดบ้านอยู่ที่ใด เพื่อลดระยะเวลาการถามลงไป จากนั้นประสานโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยให้ส่งรถพยาบาลไปรับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นโหลดฟรีสำหรับสมาร์ทโฟนชื่อ “BES ilertu” เพื่อช่วยให้รู้พิกัดและข้อมูลของผู้ป่วยเมื่อมีการส่งสัญญาณจากแอปพลิเคชัน ซึ่งยังให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปอีก เช่น คนไข้มีอาการชักหรือเจ็บหน้าอกต้องทำอย่างไร เป็นการให้คำแนะนำพร้อมกับมีคลิปวิดีโอการปฐมพยาบาลให้ชมด้วย
ฉะนั้นภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็นอะไรที่เร่งด่วนมาก ถ้าไม่วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนหากเกิดเหตุขึ้นจริงๆ จะคิดอะไรไม่ออกว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร การวางแผนล่วงหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้คนไข้หรือบุคคลทั่วไปเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น แค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้เพื่อรับคำแนะนำหรือลงทะเบียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนเชื่อว่าสามารถช่วยได้มาก เพราะทุกวินาทีมีค่าสำหรับชีวิตจริงๆ... 

 

BDMS Alarm Center

โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ อีกทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอด โรคหัวใจ และหลอดเลือด กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหัวใจและปอดเทียม Transport ECMO : Transport Extracorporeal Membrane Oxygenation และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตที่ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง สามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), Helicopter Emergency Medical Service (Sky ICU), Air Ambulance, Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบครบวงจร

มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศของอเมริกา (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems : CAMTS) ซึ่งเป็นมาตรฐาน ความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก


BDMS Alarm Center

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเครื่องบินทางการแพทย์ฉุกเฉิน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุก เฉิน
การส่งกลับผู้ป่วยไปยังยุโรป อเมริการ เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา

Ground Ambulances 


บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล หรือจากบ้านและโรงพยาบาล โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง เสมือนยกห้อง ICU เคลื่อนที่ไป หาคุณถึงบ้าน ทันท่วงทีทุกวินาทีฉุกเฉิน

BDMS Alarm Center

 

Ground Ambulances  


Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)


เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU)
นับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอุบัติเหตุ โรคหัวใจ ผู้ป่วยแม่และเด็กหรือทารกแรกเกิด โรคสมองและระบบประสาทที่เสี่ยงต่อ ภาวะพิการหรือทุพลภาพ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาน และพื้นที่จำกัด อย่างแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในทะเล เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนตั้งแต่แรกรับ ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ตามมาตรฐานนิรภัยการบินขององค์กรการบินระหว่าง ประเทศ ปฏิบัติงานบนเครื่องด้วยทีมแพทย์-พยาบาลที่มีวุฒิบัตรและความชำนาญมากประสบการณ์จริงด้านเวชศาสตร์การบิน และได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษจนชำนาญการปฏิบัติการบินทางการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถไปยังสถานที่รักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)

 
Helipad Bases

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมรับและรักษาผู้ป่วยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด

Helipad Bases
 

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES)
โทร. 1724

โทรระหว่างประเทศ +66-2-226-4565

“โรคลมแดด” หรือทางการแพทย์เรียกว่า “ฮีทสโตรค” (Heat Stroke) ปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด 56 ราย 40% เสียชีวิตในบ้านพัก เพราะอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท

 

ข้อเคลื่อน (Dislocation) คือ การหลุดของข้อออกจากตำแหน่งปกติ ทำให้เยื่อหุ้มข้อนั้นมีการฉีกขาดหรือมีการยึดของกล้ามเนื้อ 

 

การกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจหรือหายใจเฮือก

 

 

Emergency Services Map Network

Friday, March 2 , 2018 | Viewer: 1891