ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ

เน้นการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือและการให้คำปรึกษาแก่คนไข้ ความมั่นใจได้ในการบริการ และการดูแลที่มีคุณภาพ

 

ศูนย์ทันตกรรมมาตรฐานโรงพยาบาล JCI

 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรอง และการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้อง เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน ศูนยทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการจัดการระดับสากล จาก Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัย จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพ และความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพจึงจัดให้มีความพร้อมของทีมทันตแพทย์กว่า 100 คนที่มีเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้  


 


สอบถามเพิ่มเติมที่:

ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 2 
อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47) 

วัน-เวลาทำการ: 
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. 

โทร. 0 2755 1335 หรือ โทร.1719 
อีเมล: info@bangkokhospital.com 

การบริการทันตกรรม

 

1. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic dentistry)

  
 • การเคลือบฟันเทียมด้วยเซรามิกสีเดียวกับฟัน
 • การฟอกฟันขาว
 
 • การเคลือบฟันเทียมชนิดบาง
 • การบูรณะฟันแบบ Snap on smile
 
     

2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)

  
 • การขจัดคราบจุลินทรีย์และคราบสีด้วย Air flowing
 • การซ่อมแซมบูรณะฟัน
 
     

3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

  
 • การทำฟันปลอม - การทำสะพานฟัน
 • การครอบฟัน
 
     

4. การรักษารากฟัน (Endodontics)

  
 • ศัลยกรรมรักษารากฟัน
 • การรักษารากซ้ำ
 
     

5. ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)

  
 • การรักษาอาการบดและเค้นฟันแบบเสียดสี
 • การรักษาอาการฟันสึกจากการเค้นฟัน
 
     

6. การปลูกรากเทียม (Implants)

  
 • การทดแทนฟันทั้งปาก
 • การใส่ฟันหลายซี่
 
 • การดูแลฟันเทียมติดแน่นและครอบฟัน
 • การใส่ฟันทั้งขากรรไกรโดยใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ราก
 
 • การใส่ครอบฟันบนรากเทียมแทนที่ฟันซี่เดียว
   
     

7. ปริทันต์วิทยา (Periodontics)

  
 • การรักษาโรคปริทันต์
 • ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงาม
 
     

8. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

  
 • การจัดฟันแบบใสด้วยเทคโนโลยี Invisalign
 • การผ่าตัดขากรรไกร
 
 • การจัดฟันแบบใส
 • การจัดฟันด้วยลวดจัดฟันเซรามิค - การจัดฟันแบบโลหะ
 
 • การจัดฟันด้านใน
 • การจัดฟันด้วยระบบยึดติดลวดด้วยตนเอง
 
     

9. ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)

  
 • การรักษาสภาพของสันกระดูกหรือเบ้ากระดูก
 • การย้ายตำแหน่งเส้นประสาท
 
 • การผ่าตัดยกไซนัส
 • การผ่าฟันคุด
 
 • การเสริมสันกระดูก
 • การถอนฟัน
 
 • ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
   
     

10. ทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry)

  

11. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

  

12. Digital Dental Clinic

  

13. คลินิกกลิ่นปาก (Fresh Breath Clinic)

  

ในการทำรากฟันเทียมเพื่อรักษาฟันที่สูญเสียไป ขั้นตอนที่ทันตแพทย์ใส่รากเทียมในตำแหน่งที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปคือ การพิมพ์ปากผู้ป่วย และการนำภาพถ่ายรังสีมาประกอบการวางแผนในการกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญของทันตแพทย์เป็นหลัก

เมื่อผู้ป่วยได้รับการถอนฟัน ควรที่จะต้องได้รับการใส่ฟันทดแทน โดยรากฟันเทียมเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยผู้ป่วยที่สูญเสียฟันไปให้กลับมาใช้งานฟันซี่นั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังคงความสวยงามไว้ได้ด้วย ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรากฟันเทียมจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

การครอบฟันภายในวันเดียว

Thursday, September 14 , 2017 | Viewer: 313

ศูนย์ทันตกรรมกรุงเทพสามารถให้บริการครอบฟันภายในวันเดียวได้ | โรงพยาบาลกรุงเทพ

การออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Digital Smile Design) | โรงพยาบาลกรุงเทพ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Thursday, September 14 , 2017 | Viewer: 267

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (Geriatric dentistry and special care patient) | โรงพยาบาลกรุงเทพ

ทันตกรรมรากเทียม

Thursday, September 14 , 2017 | Viewer: 414

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) | Bangkok Hospital

เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัล Cad Cam ช่วยเพิ่มคุณภาพของงานพิมพ์ฟันและประหยัดเวลาในการรักษาของทันตแพทย์และผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

โรคปริทันต์อักเสบ

Monday, July 20 , 2015 | Viewer: 6170

เหงือก  เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะปริทันต์ที่ทำหน้าที่ยึดฟันไว้ในกระดูกขากรรไกร และรองรับแรงในการบดเคี้ยว เหงือกปกติจะมีสีชมพู ขอบเรียบ ไม่บวม

โรคฟันผุ

Thursday, July 16 , 2015 | Viewer: 5149

เกิดจากเชื้อโรคที่พบได้ตามปกตืในช่องปาก ทำการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เกิดเป็นกรด ซึ่งทำให้ เกิดการทำลายโครงสร้างของฟัน 

อินวิซาไลน์ นวัตกรรมจัดฟันล่องหน สวยใส ไร้ ลวดเหล็ก | Bangkok Hospital