คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ ได้รับรองมาตรฐานระดับสูงในด้านการป้องกัน และดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรคหรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จาก JCI (Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วย นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือที่เรียกรวมๆว่า สโตรค  นั้นเป็นสาเหตุของความพิการและการเสียชีวิต เกิดจากการที่หลอดเลือดซึ่งพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทําให้สมองขาดออกซิเจน และเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อการพูด และการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง

 

อาการ

 

  • มักเริ่มจากแขนขาอ่อนแรง หรือชาบริเวณใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง

  • ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัวหรือมองไม่เห็น

  • มีปัญหาด้านการพูดหรือการเข้าใจบทสนทนา

  • ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่มีสาเหตุ รวมถึงอาการวิงเวียนหรือวูบแบบเฉียบพลัน

     

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยงคือ การใช้ชีวิตแบบใส่ใจในสุขภาพ เช่น ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจํา เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดปัจจัยเสี่ยงของโรค

 
สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0 2310 3012
Email: info@bangkokhospital.com

 

หากกล่าวถึงโรคที่คร่าชีวิตคนไทย หนึ่งในนั้นย่อมมี ‘โรคหลอดเลือดสมอง’ ที่ถือเป็นตัวการในลำดับต้นๆ จากสถิติพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองถึงปีละ 150,000 คน

ปากเบี้ยว เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นโรคทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ปัจจุบันพบเร็วขึ้นในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มักพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน, หัวใจ,