คลินิกโรคพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Parkinson's Clinic)

 
คลินิกพาร์กินสัน ให้การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไปเช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

อาการของโรคพาร์กินสัน

 

- ผู้ป่วยจะมีอาการสั่น
- เกร็งปวดของกล้ามเนื้อ
- สูญเสียการทรงตัวร่วมด้วย


อาการของการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติที่เร็วเกินไป 

 

- อาการสั่น (tremor)
- อาการกระตุก (myoclonus, tics disorders)
- อาการบิดเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อ (dystonia) หรืออาการเคี้ยวปาก หรืออาการคล้ายรำละคร (chorea)


ซึ่งโรคเหล่านี้ต้องพยายามตรวจค้นเพื่อหาสาเหตุ เพื่อการรักษาที่ต้นเหตุ ปัจจุบันมีการตรวจด้วยเครื่องสเเกนสมองชนิด CT, MRI เเละ PET Scan โดยเฉพาะ F-DOPA PET จะใช้เพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะไดัอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น


การรักษาโรคพาร์กินสัน

 

ที่ได้ผลคือการรักษาด้วยยาทดเเทนโดปามีนที่ขาดไป ปัจจุบันมียาอยู่หลายชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น ส่วนในกลุ่มที่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามานาน (motor fluctuations) ควรพิจารณาการรักษาด้วย

1. การผ่าตัดสมอง Deep Brain Stimulation (DBS)

  • รักษาด้วยวิธีฝัง electrode เพื่อกระตุ้นสมองส่วนลึก (deep brain stimulation) เพื่อลดปริมาณยาที่ใช้เเละลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาลงได้ โดยการผ่าตัดจะเเบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ
    ขั้นตอนเเรก จะทำการผ่าตัดเพื่อฝัง electrode ขนาดเล็กเข้าไปที่สมองส่วน subthalamic nucleus โดยทำการผ่าตัดที่สมองทั้งสมองข้างโดยเจาะรูเล็กๆ ที่กระโหลกศีรษะ เเละจะมีการทดสอบว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นหรือไม่

    เมื่อสำเร็จเเล้วจะทำการผ่าตัดขั้นตอนที่สอง คือผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขนาดเล็ก (IPG DBS battery) ไว้ที่หน้าอกเเล้วเชื่อมต่อกับสาย electrode ในสมอง หลังจากนั้น 3-4 สัปดาห์ จะทำการตั้งโปรเเกรมตัวเครื่องที่หน้าอก เเละดูการตอบสนองของอาการของผู้ป่วยโดยสามรถลดอาการเกร็ง สั่นเเละช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น โดยการเปิดปิดเครื่องหรือตั้งโปรเเกรมสามารถทำได้จากภายนอกโดยตัวremote programmer โดยเเพทย์หรือตัวผู้ป่วยเองก็สามารถทำได้โดยมีเครื่อง patient self programmer เช่นเดียวกัน

2. การรักษาโดยใช้ลีโวโดปาชนิดเจล แบบต่อเนื่องทางลำไส้เล็กส่วนต้น

3. การรักษาโดยการใช้ยากลุ่มเสริมตัวรับโดปามีนฉีดเข้าใต้ผิวหนังแบบสม่ำเสมอ

4. การใช้สารรักษาโรค เป็นการรักษาโรคหน้ากระตุก (Hemifacial spasm) โรคคอบิดเกร็ง (cervical dystonia) กล้ามเนื้อเกร็งจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาต (muscle spasticity) เพื่อลดการเกร็ง การกระตุก เเละความปวดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อลงได้ สารนี้จะไปยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อชั่วคราว (transient focal muscle paralysis)โดยไปยับยั้งการปล่อยสาร acetyl choline ที่ปลายประสาทที่ต่อกับกล้ามเนื้อ หลังฉีดยาจะไม่ออกฤทธิ์ทันทีต้องใช้เวลา 3-4 วันเเละจะออกฤทธิ์สูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 เเละผลของการรักษาจะอยู่ได้นานถึง 2-3 เดือน นอกจากนี้สารนี้ยังสามารถลดการหลั่งเหงื่อซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นตัวได้อีกด้วย


ทั้งนี้การเลือกวิธีการรักษานั้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย การตอบสนองของการรักษาด้วยยาที่ผ่านมา สภาพทั่วไป อายุ ของผู้ป่วย โดยจะมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการรักษา

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com

 

โรคพาร์กิน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่มาพร้อมกับวัยสูงอายุ โรคพาร์กินพบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มโรคทางสมองของผู้สูงอายุ
โรคพาร์กินสันจัดอยู่ในกลุ่ม “ความผิดปกติของระบบการเคลื่อนไหว” (Movement Disorders) พบบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่ผลิตสารโดพามีน ทำให้เกิดการขาดสารโดพามีนในสมอง

โรคความเสื่อมของสมองที่เกิดจากการขาดสารโดพามีน พบมากในอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาจพบในวัยกลางคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้มาก่อน มักเริ่มต้นด้วยอาการสั่นที่แขนขา กราม หรือใบหน้า กล้ามเนื้อเกร็ง เคลื่อนไหวช้า พูดหรือกลืนลำบาก ซึมเศร้าหดหู่

หนังสือพาร์กินสัน

Monday, July 20 , 2015 | Viewer: 3485

อะไรในร่างกายของเราที่เป็นตัวสั่งให้แขนขาเคลื่อนไหวได้ตามใจนึกคิด

โรคพาร์กินสันจัดอยู่ในกลุ่มพยาธิสภาพที่เรียกว่า “ความผิดปกติของระบบการเคลื่อนไหว” (Movement Disorders)